خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Alec Benjamin – Mind Is A Prison + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Alec Benjamin – Mind Is A Prison + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Alec Benjamin – Mind Is A Prison + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Alec BenjaminMind Is A Prison

متن آهنگ های Alec Benjamin

تکست موزیک مرجع متن آهنگ

متن آهنگ خارجی Alec Benjamin - Mind Is A Prison

متن آهنگ خارجی Alec Benjamin – Mind Is A Prison

متن آهنگ خارجی Alec Benjamin – Mind Is A Prison

Alec Benjamin – Mind Is A Prison

I don’t live in California
من توی کالیفرنیا زندگی نمیکنم
I’ll inform you, that’s not where I reside
بهت اطمینان میدم، کالیفرنیا جایی نیست که زندگی میکنم
I’m just a tenant payin’ rent inside this body and I…
من فقط داخل این بدن اجاره نشینم
Got two windows
دوتا پنجره دارم


And those windows, well, I call them my eyes
و این پنجره ها، خب، چشم صداشون میزنم
I’m just goin’ where the wind blows
من به سمت هر جایی که باد بوزه میرم
I don’t get to decide
من خودمو مجبور نمیکنم تصمیم بگیرم
Sometimes I think too much
بعضی وقت ها زیادی فک میکنم
Yeah, I get so caught up
اره، زیادی درگیر میشم
I’m always stuck in my head
همیشه تو فکرم
I wish I could escape
کاشکی میتونستم فرار کنم
I tried to yesterday
دیروز سعی کردم


Took all the sheets of my bed
تمام ملحفه های تختمو برداشتم
Then I tied up my linen
بعد رو تختیم رو
With five strips of ribbon I found
با پنج تا نوار ربانی که پیدا کرده بودم پیچیدم
Scaled the side of the buildin’
ابعاد ساختمون رو اندازه گیری کردم
I ran to the hills ’til they found me
به سمت تپه ها دویدم و بعد اونا پیدام کردن
And they put me back in my cell
و داخل سلولم انداختنم
All by myself
تنها


Alone with my thoughts again
دوباره با افکارم تنها
Guess my mind is a prison
فکر کنم که ذهنم یه زندانه
And I’m never gonna get out
و قرار نیست هیچ وقت ازش بیرون بیام)رها شم(
So they tranquilize me, analyzed me
پس بیهوشم کردن و آنالیزم کردن
Threw me back in my cage
انداختنم تو قفسم
Then they tie me to an IV
بعد بهم یه سرم زدن
Told me I was insane
بهم گفتن دیوونم


I’m a prisoner, a visitor
من یه زندانیم، یه ملاقات کننده
Inside of my brain
داخل مغزم
And no matter what I do
و مهم نیست چه کار میکنم
They try to keep me in chains
سعی میکنن منو به زنجیر بکشن
Sometimes I think too much
بعضی وقت ها زیادی فک میکنم
Yeah, I get so caught up
اره، زیادی درگیر میشم
I’m always stuck in my head
همیشه تو فکرم


I wish I could escape
کاشکی میتونستم فرار کنم
I tried to yesterday
دیروز سعی کردم
Took all the sheets of my bed
تمام ملحفه های تختمو برداشتم
Then I tied up my linen
بعد رو تختیم رو
With five strips of ribbon I found
با پنج تا نوار ربانی که پیدا کرده بودم پیچیدم
Scaled the side of the buildin’
ابعاد ساختمون رو اندازه گیری کردم
I ran to the hills ’til they found me
به سمت تپه ها دویدم و بعد اونا پیدام کردن
And they put me back in my cell
و داخل سلولم انداختنم


All by myself
تنها
Alone with my thoughts again
دوباره با افکارم تنها
Guess my mind is a prison
فکر کنم که ذهنم یه زندانه
And I’m never gonna get out
و قرار نیست هیچ وقت ازش بیرون بیام(رها شم)
Said even if it’s true
گفتم حتی اگه این درست باشه
No matter what I do
مهم نیست چه کار میکنم
I’m never gonna escape
من هیچ وقت فرار نمیکنم
I won’t give up on hope
هیچ وقت امیدومو از دست نمیدم
Secure another rope
یه طناب دیگه رو امتحان میکنم
And try for another day
و یه روز دیگه امتحانش میکنم
Said even if it’s true
گفتم حتی اگه این درست باشه
No matter what I do
مهم نیست چه کار میکنم


I’m never gonna escape
من هیچ وقت فرار نمیکنم
I won’t give up on hope
هیچ وقت امیدومو از دست نمیدم
Secure another rope
یه طناب دیگه رو امتحان میکنم
And try for another day
و یه روز دیگه امتحانش میکنم
Then I tied up my linen
بعد رو تختیم رو
With five strips of ribbon I found
با پنج تا نوار ربانی که پیدا کرده بودم پیچیدم
Scaled the side of the buildin’


ابعاد ساختمون رو اندازه گیری کردم
I ran to the hills ’til they found me
به سمت تپه ها دویدم و بعد اونا پیدام کردن
And they put me back in my cell
و داخل سلولم انداختنم
All by myself
تنها
Alone with my thoughts again
دوباره با افکارم تنها
Guess my mind is a prison
فکر کنم که ذهنم یه زندانه
And I’m never gonna get out
و قرار نیست هیچ وقت ازش بیرون بیام(رها شم)

متن آهنگ خارجی Alec Benjamin – Mind Is A Prison

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است