خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Are You High Featuring The 90s FIDLAR + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Are You High Featuring The 90s FIDLAR + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Are You High Featuring The 90s FIDLAR + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  FIDLAR – Are You High Featuring The 90s + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  FIDLAR – Are You High Featuring The 90s

متن آهنگ خارجی FIDLAR – Are You High Featuring The 90s  

متن و ترجمه فارسی آهنگ FIDLAR – Are You High Featuring The 90s  

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

Hello

سلام

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

[Verse 1]

[آیه ۱]

Well I should open up but I don’t really wanna

خوب من باید باز کنم اما واقعاً نمی خواهم

And we should probably talk but I don’t think we’re gonna

و ما احتمالاً باید صحبت کنیم اما فکر نمی کنم که بخواهیم

Well you can read my mind and tell me if you see the sign

خوب می توانید ذهن من را بخوانید و اگر علامت را می بینید به من بگویید

That someday I’ll be okay just go away I’ll be just fine

آن روز من خوب خواهم شد گمشو خوب خواهم شد

Hello

سلام

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

Hello

سلام

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

Hello

سلام

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

Hello

سلام

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

And all my homies wanna know what I’ve been doing

و همه خانواده های من می خواهند بدانند که چه کاری انجام داده ام

I think they liked me better back when I was using

فکر می کنم وقتی از من استفاده می کردند ، آنها مرا بهتر دوست داشتند

But every time I’m high I freak out and I want to die

اما هر وقت من بلند شدم ، هجوم می آورم و می خواهم بمیرم

And its my life to throw away

و زندگی من برای دور انداختن است

Yeah its my life to throw away

بله زندگی من این است که دور شود

Hello

سلام

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

Hello

سلام

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

Hello

سلام

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

Hello

سلام

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

Hello

سلام

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

Hello

سلام

Goodbye

خداحافظ

Are you high?

شما بلند هستید؟

Are you high?

شما بلند هستید؟

Are you high?
شما بلند هستید؟

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است