این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

متن آهنگ خارجی Bandit Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again + ترجمه فارسی

۱۴ مهر ۱۳۹۸
36 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ  Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit

متن آهنگ خارجی Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit  

Bandit Lyrics
متن Bandit های راهزن

[Intro: Juice WRLD]
[مقدمه: آب میوه WRLD]

It’s funny, the shit I put on this song ain’t gon’ sound nothin’ like the shit we was just doin’
خنده دار است ، گریه هایی که من این آهنگ را کردم ، “صدایی مانند” مثل گنگ هایی که ما فقط انجام داده ایم نیست “

Oh, yeah
آه ، بله

I just want bad bitches
من فقط عوضی بد می خواهم

Baddest, them bitches is the baddest, uh, uh
بدترین است ، آنها عوضی بدترین است ، اوه ، اوه

When I take the molly, I’m a savage
وقتی مولی را می گیرم ، وحشی هستم

متن آهنگ  Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit

Uh, I say, uh
اوه ، من می گویم ، اوه

[Chorus: Juice WRLD]
[کر: آب میوه WRLD]

I don’t need no molly to be savage, uh
من احتیاج ندارم که هیچ شخص مولی برای وحشی بودن ، اوه

When I’m on that molly, I feel savage, uh, uh
وقتی که من در آن مولی هستم ، احساس وحشی می کنم ، اوه ، اوه

She the definition of a bad bitch
او تعریف یک عوضی بد است

Stole her, I’m the definition of a bandit, uh, ayy
او را دزدیدم ، من تعریف یک راهزن هستم ، اوه ، آوی

I don’t need no molly to be savage, uh, ayy
من احتیاج ندارم که هیچ شخص مولی برای وحشی بودن ، آه ، آهی

But when I’m on the molly, I feel savage
اما وقتی که مولی هستم ، احساس وحشی می کنم

Ayy, my girl the definition of a bad bitch
ای ، دختر من تعریف عوضی بد

Stole her heart, I’m the definition of a bandit
قلب او را دزدید ، من تعریف راهزن هستم

متن آهنگ  Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit

[Verse 1: Juice WRLD]
[آیه ۱: آب میوه WRLD]

Put the Percs down and picked up the jiggas, jiggas, jiggas
Percs را پایین بیاورید و جیگاها ، jiggas ، jiggas را برداشت کنید

Tommy in the fucking Tommy Hilfiger, ’figer, ’figer
تامی در لعنتی Tommy Hilfiger ، “فیگر” ، فیجر

That Tommy hit a nigga, Tommy Hilfiger, fuck niggas
که تامی به نیگا ، تامی هیلفیگر ، نیگا زد

I’m nice, when I’m high off the pills, I’ma fuck with her
من خوبم ، وقتی قرص هایم زیاد است ، با او فاک می کنم

I don’t smoke skunk, but tonight I’m getting stuck, nigga
سیگاری نیستم ، اما امشب گیر می کنم ، نیگا

Pour the codeine up and put some molly in the cup with it
کدئین را بریزید و مقداری مولی را با آن در فنجان بگذارید

I know she a freak, uh-huh, she gon’ fuck with it
من می دانم که او یک فرد مزاحم است ، اوه ، او با این کار لعنتی

She my velcro, uh-huh, guess I’m stuck with her
او velcro من ، اوه ، حدس می زنم که من با او گیر کرده ام

متن آهنگ  Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit

I dive in it like a sailor, I love to nail her
مثل یک ملوان در آن شیرجه می خورم ، دوست دارم او را میخ بزنم

Addicted to her paraphernalia, I had to tell her
مجبور شدم به او اضافه کنم و مجبور شدم به او بگویم

I see it like a fortune teller
من آن را مانند یک شخص ثروتمند می بینم

Your ex-nigga did good, I could do better
سابق نیگا شما خوب انجام داد ، من می توانستم بهتر عمل کنم

Bad bitch from the woods, I think she a hunter
فکر می کنم او شکارچی است

She a killer and an eater, she a Jeffery Dahmer
او یک قاتل و مورچه می خورد ، او جفری دامر است

I can tell when she in her feelings, I can read her like a book
من می توانم بگویم وقتی او در احساساتش است ، می توانم او را مانند یک کتاب بخوانم

متن آهنگ  Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit

No TEC, no Beretta, FN on me, am I understood?
نه TEC ، نه Beretta ، FN روی من ، فهمیده ام؟

Yeah, yeah, yeah
بله ، بله ، بله

[Chorus: Juice WRLD]
[کر: آب میوه WRLD]

I don’t need no molly to be savage, uh
من احتیاج ندارم که هیچ شخص مولی برای وحشی بودن ، اوه

When I’m on that molly, I feel savage, uh, uh
وقتی که من در آن مولی هستم ، احساس وحشی می کنم ، اوه ، اوه

She the definition of a bad bitch
او تعریف یک عوضی بد است

Stole her, I’m the definition of a bandit, uh, ayy
او را دزدیدم ، من تعریف یک راهزن هستم ، اوه ، آوی

I don’t need no molly to be savage, uh, ayy
من احتیاج ندارم که هیچ شخص مولی برای وحشی بودن ، آه ، آهی

But when I’m on the molly, I feel savage
اما وقتی که مولی هستم ، احساس وحشی می کنم

Ayy, my girl the definition of a bad bitch
ای ، دختر من تعریف عوضی بد

Stole her heart, I’m the definition of a bandit
قلب او را دزدید ، من تعریف راهزن هستم

متن آهنگ  Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit

[Verse 2: YoungBoy Never Broke Again]
[آیه ۲: YoungBoy هرگز دوباره شکسته نمی شود]

My brother point her out and she a bad bitch, I’m on her
برادرم به او اشاره کرد و او عوضی بد است ، من روی او هستم

Must ain’t heard that I’m a savage, once I get a bitch, I own her
نباید شنیده باشم که من وحشی هستم ، وقتی یک عوضی بگیرم ، او را صاحب خود می کنم

I see she got swag, I got cash so I want her
من می بینم که او دچار تورم شد ، پول نقدی گرفتم ، بنابراین او را می خواهم

See this four-five in my pants, put on your ass, push up on bruh
این چهار پنجم را در شلوار من ببینید ، بر روی الاغ خود بگذارید ، برو را فشار دهید

Shawty, she a rider with that glizzy on her (With that glizzy on her)
Shawty ، او سوار با آن glizzy بر روی او (با آن glizzy بر روی او)

And shawty, I’ma die there with no semi on me (Semi on me)
و Shawty ، من در آنجا میمیرم که نیمه ای روی من نباشد (نیمه بر من)

If we got a problem, we get rid of homie (Yeah)
اگر مشکلی پیش آمد ، از شر هومی خلاص شدیم (بله)

Put fifty thousand in your pocket, we gon’ get the money (Yeah)
پنجاه هزار را در جیب خود بگذارید ، می خواهیم پول بگیریم (بله)

متن آهنگ  Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit

I’m the definition of a bandit (Come on, bruh)
من تعریف یک راهزن هستم (بیا ، برو)

Took your heart from out his hands and still ain’t saying shit (Honest)
قلب خود را از دستانش گرفت و هنوز هم نمی گوید: (صداقت)

Some new killers in my circle you done ran with it
برخی از قاتلان جدید در حلقه من که شما انجام داده اید با آن فرار کردند

Like this dirty .38, this bitch’ll damage
مثل این کثیف .۳۸ ، این عوضی آسیب می زند

Popping wheelies, 4K Trey, call when you land with it (Pop, pop, pop)
پرتاب wheelies ، ۴K Trey ، هنگام فرود با آن تماس بگیرید (پاپ ، پاپ ، پاپ)

I let you drive inside my bros where they be laying with it
من به شما اجازه می دهم داخل برنجهای من رانندگی کنید ، جایی که آنها با آن می گذرند

متن آهنگ  Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit

I work this bitch, I open up a can with it
من این عوضی را کار می کنم ، قوطی را با آن باز می کنم

Like fuck the stove, I make it jump without my hand in it
مثل لعاب اجاق گاز ، من آن را پر می کنم بدون اینکه دستم در آن باشد

[Chorus: Juice WRLD]
[کر: آب میوه WRLD]

I don’t need no molly to be savage, uh
من احتیاج ندارم که هیچ شخص مولی برای وحشی بودن ، اوه

When I’m on that molly, I feel savage, uh, uh
وقتی که من در آن مولی هستم ، احساس وحشی می کنم ، اوه ، اوه

متن آهنگ  Juice WRLD YoungBoy Never Broke Again – Bandit

She the definition of a bad bitch
او تعریف یک عوضی بد است

Stole her, I’m the definition of a bandit, uh, ayy
او را دزدیدم ، من تعریف یک راهزن هستم ، اوه ، آوی

I don’t need no molly to be savage, uh, ayy
من احتیاج ندارم که هیچ شخص مولی برای وحشی بودن ، آه ، آهی

But when I’m on the molly, I feel savage
اما وقتی که مولی هستم ، احساس وحشی می کنم

Ayy, my girl the definition of a bad bitch
ای ، دختر من تعریف عوضی بد

Stole her heart, I’m the definition of a bandit

قلب او را دزدید ، من تعریف یک راهزن
هستم


لینک کوتاه مطلب

https://text-music.ir/?p=1321

برچسب ها

مطالب مشابه