خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی blind to no avail Bill Wurtz + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی blind to no avail Bill Wurtz + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی blind to no avail Bill Wurtz + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Bill Wurtz – blind to no avail + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Bill Wurtz – blind to no avail

متن آهنگ خارجی Bill Wurtz – blind to no avail  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Bill Wurtz – blind to no avail  

this record has verses

این رکورد دارای آیاتی است

this record has verses

این رکورد دارای آیاتی است

this record has verses

این رکورد دارای آیاتی است

and I’m so proud

و من بسیار افتخار می کنم

i’ve got a way to say things that makes everything make more sense now

من راهی برای گفتن چیزهایی دارم که هم اکنون همه چیز را حس می کند

and I think I’m gonna tell it to the whole wide world

و فکر می کنم می خواهم این را به تمام جهان گسترده بگویم

when freedom comes knockin’

وقتی آزادی ناک شود

it gon’ take you by surprise

آن را به تعجب شما را

when freedom takes hold of you,

وقتی آزادی شما را در دست می گیرد ،

there ain’t no turning back

برگشتی نخواهد بود

KILLING is the answer

کشتن جواب است

and I don’t know why

و من نمی دانم چرا

MURDERING is the answer

جواب قتل است

and i just don’t know why.

و من فقط نمی دانم چرا

braille!

الفباء نابینایان!

braille.

الفباء نابینایان.

said you got to be blind, got to be blind (to no avail)

گفت کور شدی ، کور شدی (فایده ای ندارد)

said you got to be

گفت تو هستی

said you got to be blind to no avail
گفت کور شدی فایده ای نداری

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است