این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

متن آهنگ خارجی CASANOVA Leonie Mac + ترجمه فارسی

۱ آبان ۱۳۹۸
17 بازدید
بدون نظر

 

متن آهنگ  Leonie Mac – CASANOVA + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Leonie Mac – CASANOVA

متن آهنگ خارجی Leonie Mac – CASANOVA  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Leonie Mac – CASANOVA  

The way you held me, I’d never felt that love before.

به روشی که مرا نگه داشتی ، من قبلاً هرگز آن عشق را حس نکرده ام.

The way you wooed me made me float.

روشی که شما از من خواستگاری کردید ، من را شناور کردم.

The way you lulled me, I’d never been disarmed before.

به طریقی که مرا سرقت کردید ، من قبلاً هرگز خلع سلاح نشده بودم.

The way you lured me gently.

راهی که به آرامی مرا فریب داد.

Swept up in your fantasy…intoxicating…but it’s killing me slowly. You were lovely to me but only when you wanted to be. You’re killing me slowly – killing me slow…

در خیال شما جابجا شوید … مسموم کننده … اما آهسته مرا می کشد. تو با من دوست داشتنی بودی اما فقط وقتی می خواستی باشم. شما مرا آهسته می کشید – مرا آهسته می کشید …

Get out – stay out. Oh baby, don’t f*ck with my head; you two faced Casanova. I was addicted.

بیرون – بیرون بمان. اوه عزیزم ، با سر من فاقد ck باشید. شما دو نفر با کازانووا روبرو شدید. من معتاد بودم

Get out – stay out. Oh baby, don’t come in my bed.

بیرون – بیرون بمان. اوه عزیزم ، در رختخواب من نباشید.

You narcissistic, romantic fool. I was addicted to you.

شما خودشیفتگی ، احمق عاشقانه. من به شما معتاد بودم

Once upon a time you said the stars would shine for me,

روزی گفتی که ستاره ها برای من می درخشند ،

but we existed on the dark side of the moon.

اما ما در قسمت تاریک ماه وجود داشته ایم.

And how you charmed me – I gave my everything to you.

و چگونه شما مرا مجذوب کردید – من همه چیز خود را به شما دادم.

Spellbound by your splendor.

طلسم جلال و شکوه خود را.

How you fooled me – I even thought your lies were true.

چگونه مرا فریب دادید – حتی فکر می کردم دروغ های شما صادق است.

Never once did I think you’d try to take everything that I built up with you.

هرگز یک بار فکر نکردم که شما سعی کرده اید همه آنچه را که من با شما ساخته ام را به دست بیاورید.

Wrapped up in your fantasy…suffocating…killing me slowly.

در خیال شما پیچیده شده است … خفه کننده … مرا آهسته بکشید.

Once upon a time – you were freedom to me.

روزی روزگاری – تو برای من آزادی بودی.

I loved you – but was I sleeping with the enemy?

من شما را دوست داشتم – اما آیا با دشمن خوابیدم؟

You’re killing me slowly, killing me slow…

شما مرا آهسته می کشید ، مرا آهسته می کشید …

Get out – stay out. Oh baby don’t f*ck with my head.

بیرون – بیرون بمان. آه عزیزم با سر من فاقد ck باشد.

You two faced Casanova. I was addicted.

شما دو نفر با کازانووا روبرو شدید. من معتاد بودم

Get out – stay out. Oh baby don’t come in my bed.

بیرون – بیرون بمان. اوه عزیزم در رختخواب من نیامده

You narcissistic, bombastic fool. I was addicted to you.

شما خودشیفتگی ، احمق بمبئی. من به شما معتاد بودم

Once upon a time – love was our Shangri-La but we existed on the dark side of the moon.

روزی روزگاری – عشق شانگری لا بود اما ما در قسمت تاریک ماه وجود داشتیم.

How you charmed me – you were lovely to me -how you fooled me. Spellbound by your splendor.

چگونه مرا دلخوشی کردی – با من دوست داشتنی بودی – چطور مرا فریب دادی. طلسم جلال و شکوه خود را.

How you fooled me – how you charmed me.

چگونه مرا فریب دادید – چطور مرا شیفته خود کردید.

I was addicted to you.

من به شما معتاد بودم

You were lovely to me but you’re not the man you claim to be. You’re killing me slow…

تو با من دوست داشتنی بودی اما مردی نیستی که ادعا می کنی هستی. شما مرا آهسته می کشید …

Get out – stay out. Oh baby, don’t f*ck with my head.

بیرون – بیرون بمان. اوه عزیزم ، با سر من نکشید.

Get out – stay out. You two faced Casanova.

بیرون – بیرون بمان. شما دو نفر با کازانووا روبرو شدید.

Get out – stay out. Oh baby, don’t come in my bed.

بیرون – بیرون بمان. اوه عزیزم ، در رختخواب من نباشید.

You narcissistic, poor lovesick fool. I was addicted to you…

شما خودشیفتگی و بیچاره عاشق من به تو معتاد شدم …

Get out – stay out. Oh baby, don’t f*ck with my head.

بیرون – بیرون بمان. اوه عزیزم ، با سر من نکشید.

You two faced Casanova.

شما دو نفر با کازانووا روبرو شدید.

Get out – stay out. Once upon a time I was addicted to you.
بیرون – بیرون بمان. روزی من به شما معتاد شدم.

 


لینک کوتاه مطلب

https://text-music.ir/?p=1995

برچسب ها

مطالب مشابه