خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Dante Franco Balkan + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Dante Franco Balkan + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Dante Franco Balkan + ترجمه فارسی

متن آهنگ  Franco Balkan – Dante + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Franco Balkan – Dante

متن آهنگ خارجی Franco Balkan – Dante  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Franco Balkan – Dante  

[Verse 1]

[آیه ۱]

Ti si đavo

تی سی đavo

Ja sam Dante

جا سام دانته

Dio si moga pakla

Dio si moga pakla

Gorim na sve strane

Gorim na sve strane

Nema šale

نیما šale

S tobom je finale

فینال S tobom je

Kada okreneš mi leđa

Kada okreneš mi leđa

Srce stane

سرخ استین

[Pre-Chorus]

[قبل از کر]

Oko struka tanana

اوکو استروکا تانانا

Zbog tebe sam bludan (da, da, da)

Zbog tebe sam bludan (دا ، دا ، دا)

Opasna k’o venom ubijaš

Opasna k’o venom ubijaš

Tvoj me miris opija

Tvoj me miris opija

Oko struka tanana

اوکو استروکا تانانا

Na tebi je Saint Laurent (da, da)

Na tebi je Saint Laurent (دا ، دا)

Niko kao ti, si opasna

نیکو کائو تی ، si opasna

S tobom nema pravila

S tobom nema pravila

(Ma ti to znaš)

(Ma ti to znaš)

[Chorus]

[گروه کر]

Volim-vol’-volim, kad si gola

Volim-vol’-volim ، kad si gola

Volim-vol’-volim, bez kontrola

Volim-vol’-volim ، bez kontrola

Volim-vol’-volim, tvoje tijelo

Volim-vol’-volim، tvoje tijelo

Volim-vol’-volim, tako vrelo

Volim-vol’-volim ، tako vrelo

Volim-vol’-volim, kad si gola

Volim-vol’-volim ، kad si gola

Volim-vol’-volim, bez kontrola

Volim-vol’-volim ، bez kontrola

Volim-vol’-volim, tvoje tijelo

Volim-vol’-volim، tvoje tijelo

Da, volim-vol’-volim

دا ، volim-vol’-volim

(Tako vrelo)

(تاکو ورولو)

[Verse 2]

[آیه ۲]

Igraš opasno

Igraš opasno

Moje tijelo

Moje tijelo

Krizira mi totalno

کریسیرا توتلو

Jer si vrela, horna

جر si vrela ، هورنا

K’o tornado vrtiš me u glavi

K’o tornado vrtiš me u glavi

Mafija si postala

Mafija si postala

Tvoje tijelo čuva k’o doberman

Tvoje tijelo vauva k’o doberman

Svaki prilazak je koban

Svaki prilazak je koban

Znam, jer ti si kao atomska

Znam ، jer ti si kao atomska

Ni traga mjestu zločina

Ni traga mjestu zločina

[Pre-Chorus]

[قبل از کر]

Oko struka tanana

اوکو استروکا تانانا

Zbog tebe sam bludan (da, da, da)

Zbog tebe sam bludan (دا ، دا ، دا)

Opasna k’o venom ubijaš

Opasna k’o venom ubijaš

Tvoj me miris opija

Tvoj me miris opija

Oko struka tanana

اوکو استروکا تانانا

Na tebi je Saint Laurent (da, da)

Na tebi je Saint Laurent (دا ، دا)

Niko kao ti, si opasna

نیکو کائو تی ، si opasna

S tobom nema pravila

S tobom nema pravila

(Ma ti to znaš)

(Ma ti to znaš)

[Chorus]

[گروه کر]

Volim-vol’-volim, kad si gola

Volim-vol’-volim ، kad si gola

Volim-vol’-volim, bez kontrola

Volim-vol’-volim ، bez kontrola

Volim-vol’-volim, tvoje tijelo

Volim-vol’-volim، tvoje tijelo

Volim-vol’-volim, tako vrelo

Volim-vol’-volim ، tako vrelo

Volim-vol’-volim, kad si gola

Volim-vol’-volim ، kad si gola

Volim-vol’-volim, bez kontrola

Volim-vol’-volim ، bez kontrola

Volim-vol’-volim, tvoje tijelo

Volim-vol’-volim، tvoje tijelo

Da, volim-vol’-volim

دا ، volim-vol’-volim

(Tako vrelo)
(تاکو ورولو)

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است