خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Extremities The Freeze + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Extremities The Freeze + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Extremities The Freeze + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  The Freeze – Extremities + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  The Freeze – Extremities

متن آهنگ خارجی The Freeze – Extremities  

متن و ترجمه فارسی آهنگ The Freeze – Extremities  

Everything in life corrodes

همه چیز در زندگی دچار فرسایش می شود

My parent’s both will die

پدر و مادر من هر دو خواهند مرد

Everything must have an end

همه چیز باید پایان یابد

I’m braced for it’s goodbye

به خاطر خداحافظی ام

I’ve danced on mountaintops

من در کوهستان رقصیدم

Washed up on other shores

در ساحل دیگر شسته شده است

Lived alone with lepers

تنها با جذام ها زندگی می کرد

Even tasted of their sores

حتی از زخم هایشان چشیده بودند

Until one day a girl I chose

تا اینکه روزی دختری را انتخاب کردم

To give all my trust to

به همه اعتماد من

Turned and with that smile of hers

چرخید و با آن لبخند از خودش

She said I don’t need you

او گفت من به تو احتیاج ندارم

Well I used to love extremities

خوب من قبلاً عاشق اندامها بودم

And they used to be such fun

و آنها قبلاً سرگرم کننده بودند

Until the adventurer inside of me

تا اینکه ماجراجو درون من باشد

Got shot down

شلیک شد

By her gun

با اسلحه اش

Now I sell flowers

حالا من گل می فروشم

My community loves me dear

جامعه من مرا دوست دارد عزیزم

I try to helpful

سعی می کنم مفید باشم

Every single day of the year

تک تک روزهای سال

I’m a pillar of a parent with

من ستونی از والدین هستم

A smiling foster son

یک پسر بچه ی خندان

My only aim in life is to tell

تنها هدف من در زندگی این است که بگویم

Of all the thing’s I’ve done

از تمام کارهایی که انجام داده ام

I never forgot that girl i chose

من هرگز آن دختری را که انتخاب کردم فراموش نکردم

To give all my trust to

به همه اعتماد من

How she turned and with that smile of hers

چگونه او چرخید و با آن لبخند از خودش

And said i dont need you

و گفت من به تو احتیاج ندارم

Well I used to love extremities

خوب من قبلاً عاشق اندامها بودم

Now my life just isn’t fun

اکنون زندگی من سرگرم کننده نیست

Since the adventurer inside if me got shot down

از آنجا که ماجراجوی داخل من اگر من تیراندازی کردم

By my own gun
با اسلحه خودم

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است