خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Falling Like The Fahrenheit Kamelot + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Falling Like The Fahrenheit Kamelot + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Falling Like The Fahrenheit Kamelot + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Kamelot – Falling Like The Fahrenheit + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Kamelot – Falling Like The Fahrenheit

متن آهنگ خارجی Kamelot – Falling Like The Fahrenheit  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Kamelot – Falling Like The Fahrenheit  

Let me play a melody for you

بگذارید برای شما ملودی بازی کنم

While searching for the light

در حالی که در جستجوی نور هستید

And a way to live forever

و راهی برای زندگی ابدی

Your flaws make sure you never contemplate

نقایص شما اطمینان حاصل می کند که هرگز فکر نمی کنید

And see the consequence

و نتیجه را ببینید

Of trying to survive

تلاش برای زنده ماندن

Like the shadows in my head

مثل سایه های سرم

You will play that ghost again

شما دوباره آن روح را بازی خواهید کرد

Do you think salvation waits for you?

فکر می کنید نجات منتظر شماست؟

As I lay you down to sleep

همانطور که من شما را به خواب دراز کشید

All your tears are mine to keep…

تمام اشکهای شما مال من است تا نگه داشته شود …

Falling Like The Fahrenheit

افتادن مثل فارنهایت

Someone will always lose

کسی همیشه از دست می دهد

You will never see another sunrise

شما هرگز طلوع آفتاب دیگری نخواهید دید

My cyanide in paradise

سیانید من در بهشت

That someone’s always you

که کسی همیشه تو باشد

I will never see another sundown in your eyes

من هرگز یک خورشید دیگر را در چشمان شما نخواهم دید

Let me share a memory with you

بگذارید خاطره ای را با شما در میان بگذارم

Imprisoned in the sound

زندانی در صدا

Let us dream away together

بگذارید کنار هم خواب ببینیم

Every single note is bound to send

تک تک یادداشت ها ارسال می شوند

A flower from this world

گلی از این دنیا

To wither with a smile

تا با لبخند پژمرده شود

Like the shadows in my head

مثل سایه های سرم

You will play that ghost again

شما دوباره آن روح را بازی خواهید کرد

Do you think salvation waits for you?

فکر می کنید نجات منتظر شماست؟

As I lay you down to sleep

همانطور که من شما را به خواب دراز کشید

All your tears are mine to keep…

تمام اشکهای شما مال من است تا نگه داشته شود …

Falling Like The Fahrenheit

افتادن مثل فارنهایت

Someone will always lose

کسی همیشه از دست می دهد

You will never see another sunrise

شما هرگز طلوع آفتاب دیگری نخواهید دید

My cyanide in paradise

سیانید من در بهشت

That someone’s always you

که کسی همیشه تو باشد

I will never see another sundown in your eyes

من هرگز یک خورشید دیگر را در چشمان شما نخواهم دید

Give me a sign

به من علامت بده

To take what is righteously mine…

برای گرفتن آنچه به حق من است …

Give me the secrets that you keep (feed me)

رازهایی را که نگه دارید به من بدهید (به من غذا بدهید)

I will save them for noone else to see…

من آنها را نجات خواهم داد تا کسی دیگر نبیند …

Falling Like The Fahrenheit

افتادن مثل فارنهایت

Someone will always lose

کسی همیشه از دست می دهد

You will never see another sunrise

شما هرگز طلوع آفتاب دیگری نخواهید دید

My cyanide in paradise

سیانید من در بهشت

That someone’s always you

که کسی همیشه تو باشد

I will never see another sundown in your eyes

من هرگز یک خورشید دیگر را در چشمان شما نخواهم دید

[Give me a sign…]
[به من علامت بده …]

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است