خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Friend Like You Benny Morgan + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Friend Like You Benny Morgan + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Friend Like You Benny Morgan + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Benny Morgan – Friend Like You + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Benny Morgan – Friend Like You

متن آهنگ خارجی Benny Morgan – Friend Like You  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Benny Morgan – Friend Like You  

Benny Morgan Eyei oooh

بنی مورگان چشم اوه

It’s been years that we ve been together

سالهاست که با هم بوده ایم

We ve been trying for each other

ما در حال تلاش برای یکدیگر بودیم

You are the one i can call my brother

تو کسی هستی که می توانم با برادرم تماس بگیرم

You are the one i can call my sister

تو کسی هستی که می توانم خواهرم تماس بگیرم

When am with you i no dey fear

وقتی با تو هستم هیچ کس از ترس نیست

Cause you ve been wiping all my tears

چون همه اشکهای من را پاک کرده ای

And without you i just dey stress

و بدون تو فقط استرس می کنم

Oh among them you are the best

اوه در میان آنها شما بهترین هستید

I dont know why to let you go

نمی دانم چرا اجازه می دهی بروی

I dont know why to let you go

نمی دانم چرا اجازه می دهی بروی

So I dont know why to let you go

بنابراین من نمی دانم چرا شما را ترک کنید

I dont know why to let you go

نمی دانم چرا اجازه می دهی بروی

With a friend Like you,Guy like you oh

با یک دوست مثل شما ، گای مانند شما اوه

I will never ever meet someone like you

من هرگز با کسی مثل شما ملاقات نخواهم کرد

With a friend Like you,girl like you oh

با یک دوست مثل تو ، دختر مثل تو اوه

I will never ever meet someone like you

من هرگز با کسی مثل شما ملاقات نخواهم کرد

I dont know why to let you go

نمی دانم چرا اجازه می دهی بروی

I dont know why to let you go

نمی دانم چرا اجازه می دهی بروی

So I dont know why to let you go

بنابراین من نمی دانم چرا شما را ترک کنید

I dont know why to let you go
نمی دانم چرا اجازه می دهی بروی

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است