خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Ginger S2smart + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Ginger S2smart + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Ginger S2smart + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  S2smart – Ginger + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  S2smart – Ginger

متن آهنگ خارجی S2smart – Ginger  

متن و ترجمه فارسی آهنگ S2smart – Ginger  

S2SMART -GINGER

S2SMART -GINGER

INTRO

مقدمه

S2smart in the building

S2smart در ساختمان

Ginger

زنجبیل

Let’s go there

برویم آنجا

Let’s go there

برویم آنجا

Let’s go there

برویم آنجا

Let’s let’s go ooo

بیایید برویم اوه

ah ah….

اه اه….

CHORUS

گروه کر

My music

موسیقی من

They make them

آنها را می سازند

Ginger

زنجبیل

My music

موسیقی من

They make them

آنها را می سازند

Ginger

زنجبیل

My music

موسیقی من

They make them

آنها را می سازند

Ginger

زنجبیل

My music

موسیقی من

They make them

آنها را می سازند

Ginger

زنجبیل

Everybody

همه

Tin tin tin

قلع قلع

See how does girls

ببینید دختران چگونه است

Con they

آنها را

Tin tin tin

قلع قلع

Everybody

همه

Tin tin tin

قلع قلع

See how those girls

ببینید که چگونه این دختران

Con they

آنها را

Tin tin tin (repeat 2x)

قلع قلع قلع (تکرار ۲x)

VERSE 1

نسخه ۱

Some people

بعضی از افراد

what to cause me

چه چیزی باعث من شود

Go slow

آهسته برو

God don block all all my

خدا همه مرا مسدود نکند

Go slow

آهسته برو

I can sing, I can dance

من می توانم آواز بخوانم ، می توانم برقصم

I can rap rap like

من می توانم مانند رپ رپ کنم

Glow.

درخشش

Baby girl

دختر بچه

Let me fall in

بگذارید داخل بشوم

Anywhere they see me

هرجایی که منو ببینن

They con they call me

آنها با من تماس می گیرند

They say

میگویند

S2smart make them

S2smart آنها را می سازد

Ginger

زنجبیل

Ginger ginger ginger ginger ginger

زنجبیل زنجبیل زنجبیل زنجبیل

They say

میگویند

S2smart make them

S2smart آنها را می سازد

Swagger

سوگگر

Swagger swagger swagger swagger swagger

swagger swagger swagger swagger swagger swagger swagger swagger Swagger

Oya

اوا

Pull pull pull

جلو بکشید

All the boys they

همه پسران آنها

Shook shook shook

تکان داد تکان داد

Oya

اوا

Pull pull pull

جلو بکشید

All the girls they

همه دختران آنها

Feel feel feel

احساس راحتی کنید

Oya

اوا

Pull pull pull

جلو بکشید

All the boys they

همه پسران آنها

Shook shook shook

تکان داد تکان داد

Her ha ha ha

او هکتار هکتار

REPEAT CHORUS (2x)

تکرار کر (۲ برابر)

VERSE 2

نسخه ۲

No be joke

شوخی نیست

No be joke

شوخی نیست

No be joke ah

نه شوخی آه

Oya

اوا

Gbesu mo me

گبسو منو

Gbesu mo me

گبسو منو

Gbesu mo me ah

گبسو من آه

Oya

اوا

Gbesu mo me

گبسو منو

Gbe su mo me

بابا سوگم کن

Gbe su mo me ah

Gbe su me me ah

Omoge

Omoge

Jor oooo

جور اوئو

Bi o che redi e

Bi o che redi e

Bi o che judi e

Bi o che Judi e

Oya

اوا

Omoge

Omoge

Jor oooo

جور اوئو

Bi o che redi e

Bi o che redi e

Bi o che judi e

Bi o che Judi e

Oya

اوا

Su mo mi

سو من

My baby eeee

عزیزم Eeee

REPEAT CHORUS (1x)

تکرار کر (۱ برابر)

VERSE 3

نسخه ۳

Them they calling me

آنها به من زنگ می زنند

Ah

آه

Alaba boys

پسران آلبا

They calling me

آنها به من زنگ می زنند

Ah

آه

Radio station

ایستگاه رادیویی

They calling me

آنها به من زنگ می زنند

Ah

آه

All my friends

همه دوستان من

They call me

آنها به من زنگ می زنند

Ah

آه

Make u tell me tell me tell me

به من بگو به من بگو به من بگو

Why my people calling me

چرا مردم من با من تماس می گیرند

Ah

آه

Make we junkolo junkolo funkolo

ما را به junkolo junkolo funkolo تبدیل کنید

All the boys they junkolo junkolo junkolo ha ha ha

همه پسران آنها junkolo junkolo junkolo ha ha ha ha

REPEAT CHORUS (2x)

تکرار کر (۲ برابر)

REPEAT CHORUS (1x) till fade
تکرار کر (۱x) تا زمانی که محو شود

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است