خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Houdini Sunny Spade + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Houdini Sunny Spade + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Houdini Sunny Spade + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Sunny Spade – Houdini + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Sunny Spade – Houdini

متن آهنگ خارجی Sunny Spade – Houdini  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Sunny Spade – Houdini  

I hope you disappear

امیدوارم ناپدید شوید

I hope I never see you again

امیدوارم که دیگر هرگز شما را نبینم

I hope that all my tears

امیدوارم که تمام اشکهایم

Drown you down under all that you’ve been

شما را تحت هر آنچه که بوده اید فرو کنید

And I hope you cry a little, cry a little for me

و امیدوارم کمی گریه کنی ، کمی برای من گریه کن

And I hope you die a little, die a little for me

و امیدوارم که شما کمی بمیرید ، کمی برای من بمیرید

Harry Houdini

هری هودینی

Mr. Run From It All

آقای فرار از همه

I didn’t know you could be so small

من نمی دانستم که شما می توانید خیلی کوچک باشید

And since you think you’re so invincible

و از آنجا که فکر می کنید خیلی شکست ناپذیر هستید

Chain yourself to your sick, selfish soul

خود را به روح بیمار و خودخواه خود زنجیر کنید

Go on

ادامه دادن

Sink slow

سینک آهسته

I hope you disappear

امیدوارم ناپدید شوید

I hope you dissipate in the wind

امیدوارم در باد از بین برود

I hope that all your fears

امیدوارم که تمام ترسهای شما

Form fetters on your feet while you swim

هنگام شنا شنا بر روی پاهای خود بکشید

And I hope you cry a little, cry a little for me

و امیدوارم کمی گریه کنی ، کمی برای من گریه کن

And I hope you die a little, die a little for me

و امیدوارم که شما کمی بمیرید ، کمی برای من بمیرید

Harry Houdini

هری هودینی

Mr. Run From It All

آقای فرار از همه

I didn’t know you could be so small

من نمی دانستم که شما می توانید خیلی کوچک باشید

And since you think you’re so invincible

و از آنجا که فکر می کنید خیلی شکست ناپذیر هستید

Chain yourself to your sick, selfish soul

خود را به روح بیمار و خودخواه خود زنجیر کنید

Go on

ادامه دادن

Sink slow

سینک آهسته

Terror in your eyes

ترور در چشمان شما

Far too late to change your mind

خیلی دیر شده است تا نظر خود را تغییر دهید

Breathe in your demise

نفس بکشید

Asphyxiated by your lies

دروغهای شما را آسفالت می کنند

I’ll watch you disappear

من مراقب ناپدید شدن خواهم بود

(Just disappear)

(فقط ناپدید می شوند)

Harry Houdini

هری هودینی

Mr. Run From It All

آقای فرار از همه

I didn’t know you could be so small

من نمی دانستم که شما می توانید خیلی کوچک باشید

And since you think you’re so invincible

و از آنجا که فکر می کنید خیلی شکست ناپذیر هستید

Chain yourself to your sick, selfish soul

خود را به روح بیمار و خودخواه خود زنجیر کنید

Go on

ادامه دادن

Sink slow
سینک آهسته

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است