خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Im Low On Gas And You Need A Jacket Cover Cavetown + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Im Low On Gas And You Need A Jacket Cover Cavetown + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Im Low On Gas And You Need A Jacket Cover Cavetown + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Cavetown – Im Low On Gas And You Need A Jacket Cover + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Cavetown – Im Low On Gas And You Need A Jacket Cover

متن آهنگ خارجی Cavetown – Im Low On Gas And You Need A Jacket Cover  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Cavetown – Im Low On Gas And You Need A Jacket Cover  

[Verse 1]

[آیه ۱]

Choke, tried to wash you down with something strong

خفه شو ، سعی کرد تو را با چیزی قوی بشویید

Tried, but the taste of blood remains

سعی کرد ، اما طعم خون باقی می ماند

Cold, empty mattresses and falling stars

تشک های سرد و خالی و ستاره های در حال سقوط

My, how they start to look the same

من ، چگونه آنها شروع به نگاه به همان

[Chorus]

[گروه کر]

So keep in happiness

پس سعادت خود را حفظ کنید

And torture me while I tell you

و مرا شکنجه کنید در حالی که من به شما می گویم

“Let’s go in style”

“بیایید به سبک برویم”

A million hooks around

یک میلیون قلاب در اطراف

A million ways to die

یک میلیون راه برای مردن

Darling, it’s cold outside

عزیزم ، بیرون هوا سرد است

[Verse 2]

[آیه ۲]

No, no more eyes to see the sun

نه ، دیگر چشمی برای دیدن خورشید نیست

You slide into bed while I get drunk

شما در حالی که من مست می شوید به رختخواب می روید

Slow conversations with a gun

مکالمات آهسته با اسلحه

Meaning more than I’ve ever said to anyone

معنی بیش از آن است که من به کسی گفته ام

Anyone

هر کسی

[Chorus]

[گروه کر]

So keep in happiness

پس سعادت خود را حفظ کنید

And torture me while I tell you

و مرا شکنجه کنید در حالی که من به شما می گویم

“Let’s go in style”

“بیایید به سبک برویم”

A million hooks around

یک میلیون قلاب در اطراف

A million ways to die

یک میلیون راه برای مردن

Darling, it’s cold outside

عزیزم ، بیرون هوا سرد است

[Refrain]

[خودداری]

It’ll be alright

خوب خواهد بود

[Bridge]

[Bridge]

But last night

اما دیشب

You said ended up in Palm Springs dancing on tables

شما گفتید که در پالم اسپرینگز با رقص روی میز تمام شد

Almost fought some bitch at the club

تقریباً در این باشگاه با بعضی عوضی جنگید

Got kicked out of your hotel and lost your shoes

از هتل خود بیرون رفتید و کفش هایتان را گم کردید

Well f*ck, what am I supposed to be, impressed?

خوب f * ck ، من چه چیزی قرار است تحت تأثیر قرار بگیرم؟

You’re just another set of bones to lay to rest

شما فقط مجموعه دیگری از استخوانها برای استراحت هستید

So say goodnight

پس شب بخیر

Hope you had a really good time

امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید

Good time…

وقت خوش…

I will soon forget the color of your eyes

من به زودی رنگ چشم شما را فراموش خواهم کرد

And you’ll forget mine

و من را فراموش خواهید کرد

[Chorus]

[گروه کر]

So keep in happiness

پس سعادت خود را حفظ کنید

And torture me while I tell you

و مرا شکنجه کنید در حالی که من به شما می گویم

“Let’s go in style”

“بیایید به سبک برویم”

A million hooks around

یک میلیون قلاب در اطراف

A million ways to die

یک میلیون راه برای مردن

Darling, it’s cold outside

عزیزم ، بیرون هوا سرد است

[Refrain]

[خودداری]

It’ll be alright

خوب خواهد بود

[Outro]

[Outro]

But last night

اما دیشب

You said ended up in Palm Springs dancing on tables
شما گفتید که در پالم اسپرینگز با رقص روی میز تمام شد

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است