خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی In My Life Nick Gill + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی In My Life Nick Gill + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی In My Life Nick Gill + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Nick Gill – In My Life + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Nick Gill – In My Life

متن آهنگ خارجی Nick Gill – In My Life  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Nick Gill – In My Life  

Please just give up on me

لطفا فقط از من انصراف دهید

cause i’m not who you want me to be

چون من کسی نیستم که تو می خواهی من باشم

if you could cut the cord right now set me free somehow

اگر می توانستید بند ناف را قطع کنید ، من را به نوعی آزاد کنید

i bet we could walk away in peace

شرط می بندم که بتوانیم در صلح به راه برویم

we haven’t talked in a while

مدتی صحبت نکردیم

I’m dying to hear you moved on

من دارم می شنوم که شما حرکت کردید

where not together where not apart

جایی که با هم نیستند در جایی که از هم جدا نیستند

but i can’t stop refreshing your feed

اما من نمی توانم متوقف کردن طراوت شما

when everything I say

وقتی همه چیز را می گویم

keeps you in my life

شما را در زندگی من نگه می دارد

when all the thoughts i fight

وقتی همه افکاری که می جنگم

keeps you in my life

شما را در زندگی من نگه می دارد

my friends hear me complain

دوستان من شنیدن شکایت من را می شنوند

keeps you in my life

شما را در زندگی من نگه می دارد

have we really gone our separate ways

آیا واقعاً راههای جداگانه خود را طی کرده ایم

you’re a ghost in our grave

تو یک روح در قبر ما

can’t say we didn’t see the flags

نمی توانم بگوییم که ما پرچم ها را ندیدیم

plotting to take all our plans

توطئه برای گرفتن همه برنامه های ما

we fought back like hell

ما مثل جهنم برگشتیم

we fought for each other

ما برای همدیگر جنگیدیم

we fought till we couldn’t stand each other

جنگیدیم تا نتوانستیم در کنار هم بایستیم

when everything I say

وقتی همه چیز را می گویم

keeps you in my life

شما را در زندگی من نگه می دارد

when all the thoughts i fight

وقتی همه افکاری که می جنگم

keeps you in my life

شما را در زندگی من نگه می دارد

my friends hear me complain

دوستان من شنیدن شکایت من را می شنوند

keeps you in my life

شما را در زندگی من نگه می دارد

have we really gone our separate ways

آیا واقعاً راههای جداگانه خود را طی کرده ایم

you’re a ghost in our grave

تو یک روح در قبر ما

it’s okay to be alone you can let go

اشکالی ندارد تنها باشید که می توانید رها کنید

when everything I say keeps you in my life

وقتی هرچه می گویم شما را در زندگی من نگه می دارد

when all the thoughts I fight

وقتی همه افکاری که می جنگم

when everything I say

وقتی همه چیز را می گویم

keeps you in my life

شما را در زندگی من نگه می دارد

when all the thoughts i fight

وقتی همه افکاری که می جنگم

keeps you in my life

شما را در زندگی من نگه می دارد

my friends hear me complain

دوستان من شنیدن شکایت من را می شنوند

keeps you in my life

شما را در زندگی من نگه می دارد

have we really gone our separate ways
آیا واقعاً راههای جداگانه خود را طی کرده ایم

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است