خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Lose You To Love Me Selena Gomez + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Lose You To Love Me Selena Gomez + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Lose You To Love Me Selena Gomez + ترجمه فارسی

متن آهنگ  Selena Gomez – Lose You To Love Me + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Selena Gomez – Lose You To Love Me

متن آهنگ خارجی Selena Gomez – Lose You To Love Me  

ابتدا تشکر میکنم از یپج اینستگرام  celeb.__.translation برای رفتن  به پیج  ایشون از اینجا کلیک کنید 

متن و ترجمه فارسی آهنگ Selena Gomez – Lose You To Love Me  

Lose You To Love Me Lyrics
Lose You To Love Me متن Lose You To Love Me

[Verse 1]
[آیه ۱]

You promised the world and I fell for it
تو به دنیا قول دادی و من به خاطر آن افتادم

I put you first and you adored it
من شما را اول قرار دادم و شما آن را تحسین کردید

Set fires to my forest
آتش سوزی را به جنگل من بسپار

And you let it burn
و شما اجازه می دهید آن را بسوزاند

Sang off-key in my chorus
در کر من آواز خواندن

‘Cause it wasn’t yours
چون علت آن مال شما نبوده است

متن آهنگ خارجی Lose You To Love Me Selena Gomez + ترجمه فارسی

I saw the signs and I ignored it
علائم را دیدم و آن را نادیده گرفتم

Rose-colored glasses all distorted
شیشه های گل رز همه تحریف شده است

Set fire to my purpose
هدف من را آتش بزن

And I let it burn
و من اجازه می دهم آن را بسوزاند

You got off on the hurtin’
تو سوار شدی

When it wasn’t yours, yeah

متن آهنگ خارجی Lose You To Love Me Selena Gomez + ترجمه فارسی
بله ، وقتی مال شما نبود

[Pre-Chorus]
[قبل از کر]

We’d always go into it blindly
همیشه کورکورانه می خواهیم وارد آن شویم

I needed to lose you to find me
برای پیدا کردن من باید تو را گم کنم

This dancing was killing me softly
این رقص به آرامی من را می کشد

I needed to hate you to love me, yeah
بله ، من باید از تو متنفر باشم تا مرا دوست بدی

متن آهنگ خارجی Lose You To Love Me Selena Gomez + ترجمه فارسی

[Chorus]
[گروه کر]

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, yeah
برای دوست داشتن ، آره

I needed to lose you to love me, yeah
بله ، من باید دوستت داشته باشم که تو را دوست بدارم

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, yeah
برای دوست داشتن ، آره

I needed to lose you to love me
برای دوست داشتن من باید دلم را از دست بدهم

متن آهنگ خارجی Lose You To Love Me Selena Gomez + ترجمه فارسی

[Verse 2]
[آیه ۲]

I gave my all and they all know it
من به همه چیز خودم دادم و همه آنها این را می دانند

You turned me down and now it’s showing
شما مرا رد کردید و اکنون نشان می دهد

In two months, you replaced us
در دو ماه شما جایگزین ما شد

Like it was easy
مثل آن آسان بود

Made me think I deserved it
باعث شد فکر کنم لیاقتش را داشتم

In the thick of healing, yeah
در ضخامت بهبودی ، آره

[Pre-Chorus]
[قبل از کر]

We’d always go into it blindly
همیشه کورکورانه می خواهیم وارد آن شویم

I needed to lose you to find me
برای پیدا کردن من باید تو را گم کنم

This dancing was killing me softly
این رقص به آرامی من را می کشد

متن آهنگ خارجی Lose You To Love Me Selena Gomez + ترجمه فارسی

I needed to hate you to love me, yeah
بله ، من باید از تو متنفر باشم تا مرا دوست بدی

[Chorus]
[گروه کر]

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, yeah
برای دوست داشتن ، آره

I needed to lose you to love me, yeah
بله ، من باید دوستت داشته باشم که تو را دوست بدارم

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, yeah
برای دوست داشتن ، آره

I needed to lose you to love me
برای دوست داشتن من باید دلم را از دست بدهم

متن آهنگ خارجی Lose You To Love Me Selena Gomez + ترجمه فارسی

[Verse 1]
[آیه ۱]

You promised the world and I fell for it
تو به دنیا قول دادی و من به خاطر آن افتادم

I put you first and you adored it
من شما را اول قرار دادم و شما آن را تحسین کردید

Set fires to my forest
آتش سوزی را به جنگل من بسپار

And you let it burn
و شما اجازه می دهید آن را بسوزاند

Sang off-key in my chorus
در کر من آواز خواندن

[Chorus]
[گروه کر]

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, yeah
برای دوست داشتن ، آره

I needed to hate you to love me, yeah
بله ، من باید از تو متنفر باشم تا مرا دوست بدی

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, yeah
برای دوست داشتن ، آره

I needed to lose you to love me
برای دوست داشتن من باید دلم را از دست بدهم

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, yeah
برای دوست داشتن ، آره

[Post-Chorus]
[پس از کر]

And now the chapter is closed and done
و اکنون این فصل بسته و انجام شده است

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, love, yeah
دوست داشتن ، دوست داشتن ، آره

To love, yeah
برای دوست داشتن ، آره

And now it’s goodbye, it’s goodbye for us

و حالا خداحافظ است ، برای ما خداحافظی است.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است