خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی murder your demon Bill Wurtz + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی murder your demon Bill Wurtz + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی murder your demon Bill Wurtz + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Bill Wurtz – murder your demon + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Bill Wurtz – murder your demon

متن آهنگ خارجی Bill Wurtz – murder your demon  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Bill Wurtz – murder your demon  

I’m gonna kill you

من میخوام بکشمت

I’m gonna kill you

من میخوام بکشمت

I’m gonna kill you

من میخوام بکشمت

I’m gonna kill you

من میخوام بکشمت

I’m gonna kill you

من میخوام بکشمت

I’m gonna murder you

من تو رو میکشم

I’m gonna murder you

من تو رو میکشم

I’m gonna murder you

من تو رو میکشم

I’m gonna murder you

من تو رو میکشم

[Verse]

[آیه]

I don’t appreciate you making things so hard for me

من نمی دانم که کار را برای من سخت کرده است

And I really wish you would just shut up and die

و من واقعاً آرزو می کنم شما فقط تعطیل شوید و بمیرید

I don’t appreciate you showing your face around this place

من ممنون نیستم که چهره خود را در این مکان نشان می دهید

And I really want you to just kill yourself

و من واقعاً می خواهم خودتان را بکشید

[Bridge]

[Bridge]

I’m an apple pie

من پای سیب هستم

I look into the sky to make things right

من به آسمان نگاه می کنم تا همه چیز درست شود

And when the sky is touched I say goodbye

و وقتی آسمان لمس می شود خداحافظی می کنم

[Interlude]

[قطع کردن]

Everything falls into the place where it belongs, it belongs

همه چیز به مکانی که متعلق است ، می رسد

Everything goes where it’s supposed to go

همه چیز به جایی می رود که قرار است برود

[Chorus]

[گروه کر]

I have a demon

من دیو دارم

I have a demon

من دیو دارم

You have a demon too

شما هم یک دیو دارید

I’m gonna kill mine

میخوام مین رو بکشم

I’m gonna kill mine

میخوام مین رو بکشم

You should kill yours too

شما باید خودتان را نیز بکشید

[Outro]

[Outro]

Then we’ll get stoned

سپس سنگسار می شویم

Then we’ll get stoned

سپس سنگسار می شویم

Then we’ll get stoned
سپس سنگسار می شویم

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است