خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی on my own Emmanoodle + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی on my own Emmanoodle + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی on my own Emmanoodle + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Emmanoodle – on my own + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Emmanoodle – on my own

متن آهنگ خارجی Emmanoodle – on my own  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Emmanoodle – on my own  

I know I’m better off without you

می دانم بدون تو بهتر است

But there’s something keeping hold of me

اما چیزی مرا نگه می دارد

I know the words you say they’re not true

من کلماتی را که شما می گویید صحیح نیستند

But there’s something deep inside of me

اما چیزی در اعماق من وجود دارد

That won’t let go

این اجازه نخواهد داد که برود

That can’t let go

این نمی تواند رها شود

I want to let go

می خواهم رها کنم

I don’t wanna wait for a forever

نمی خواهم برای همیشه صبر کنم

That’s never gonna happen

این هرگز اتفاق نمی افتد

I don’t wanna sit around and let you walk on me

من نمی خواهم در اطرافم بنشینم و بگذارم بروی من قدم بزنید

As if I’m nothing

انگار من هیچی نیستم

But you have hold of me

اما تو مرا نگه داری

I can’t break free

نمی توانم آزاد شوم

‘Til I learn to be

“تا یاد بگیرم که باشم

On my own again

دوباره خودم

You know I’m better off without you

شما می دانید که من بدون تو بهتر هستم

But you want to keep you’re hold on me

اما شما می خواهید نگه دارید که من را نگه دارید

You know the words you say they’re not true

شما کلماتی را که می گویید صحیح نیستند

And it’s know that its sick

و این می داند که بیمار است

But there’s something inside me

اما چیزی درون من است

That won’t let go

این اجازه نخواهد داد که برود

That can’t let go

این نمی تواند رها شود

Please just let me go

لطفا فقط اجازه دهید من بروم

I don’t wanna wait for a forever

نمی خواهم برای همیشه صبر کنم

That’s never gonna happen

این هرگز اتفاق نمی افتد

I don’t wanna sit around and let you walk on me

من نمی خواهم در اطرافم بنشینم و بگذارم بروی من قدم بزنید

As if I’m nothing

انگار من هیچی نیستم

But you have hold of me

اما تو مرا نگه داری

I can’t break free

نمی توانم آزاد شوم

‘Til I learn to be

“تا یاد بگیرم که باشم

On my own again

دوباره خودم

You broke me

تو من و داغون کردی

Why can’t you see

چرا نمیتونی ببینی

All the pain you caused

تمام دردی که ایجاد کردی

In the end

در پایان

And you won’t take me

و شما مرا نخواهید برد

Away from everything

دور از همه چیز

I won’t let you do it again

من به شما اجازه نمی دهم این کار را دوباره انجام دهید

And you won’t save me

و شما مرا نجات نخواهید داد

You never wanted to save me

شما هرگز نخواسته اید من را نجات دهید

I’ll just do it on my own again
من دوباره این کار را خودم انجام خواهم داد

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است