خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Parla Di Me Daweed ft Veks Darko Mammana Leone + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Parla Di Me Daweed ft Veks Darko Mammana Leone + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Parla Di Me Daweed ft Veks Darko Mammana Leone + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Daweed ft Veks Darko Mammana Leone – Parla Di Me + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Daweed ft Veks Darko Mammana Leone – Parla Di Me

متن آهنگ خارجی Daweed ft Veks Darko Mammana Leone – Parla Di Me  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Daweed ft Veks Darko Mammana Leone – Parla Di Me  

Se vuoi parlare di qualcosa, parla di me

Se vuoi parlare di qualcosa ، parla di me

Almeno parli di qualcosa e non parli di te che

Almeno parli di qualcosa e non parli di te che

Almeno parli di qualcosa e non parli di te che

Almeno parli di qualcosa e non parli di te che

se non parli di niente a parte di te non parla di niente il tuo rap

se non parli di niente a parte di te non parla di niente il tuo رپ

[Veks]

[وکس]

Senti il mio disco frate, come si sente?

Senti il ​​mio disco frate، بیا si sente؟

Sento il tuo disco e dico “Ma come gli viene in mente?”

Sento il tuo disco e dico “Ma werin gli viene in mente؟”

Fuori dalle rime sull’hip hop

Fuori dalle rime sull’hip hop

Fuori dai suoi cerchi di freestyle

Fuori dai suoi cerchi di freestyle

Io col Varsity sul top, tu con la camicia Empire

Io col Varsity sul top، tu con la camicia Empire

Svangami sta minchia e dimmi se ti piace

Svangami sta minchia e dimmi se ti piace

Vesti come un Power Ranger, frate datti fuoco

Vesti آمده است Un Power Ranger ، frate datti fuoco

Sali sopra i palchi ma non sei capace

Sali sopra i palchi ma non sei capace

Pure il fonico ti dice “Passiamo avanti”

خالص il fonico ti dice “Passiamo avanti”

Street Food

غذای خیابانی

Ingovernabili come l’Italia

Ingvernabili بیا ایتالیا

Fondata sul lavoro, frate proprio come l’Italia

Fondata sul lavoro ، frate proprio Come l’Italia

Non ti vuole la tua terra, proprio come Alitalia

Non ti vuole la tua terra، proprio Come Alitalia

Faccio un 16 e poi goditi lo show

نمایش Faccio un 16 e poi goditi lo

Simienza e calìa

Simienza e calìa

[Darko Mammana]

[دارکو مامانا]

Ho il disagio scritto in faccia, me lo leggi?

Ho il discio scritto in faccia، lo lo leggi؟

La croce che mi porto addosso pesa, me la reggi?

La croce che mi porto addosso pesa، me la reggi؟

Oggi ho dato il mio buongiorno al mondo bestemmiando

Oggi ho dato il mio buongiorno al mondo bestemmiando

Tu ti alzi canticchiando con il sole che ti splende accanto

Tu ti alzi canticchiando con il sole che ti splende accanto

Fanculo

Fanculo

Sapessi che mi gira in testa ti strapperesti gli occhi buttandoli alla finestra

Sapessi che mi gira in testa ti strapperesti gli occhi buttandoli alla bestra

Questi pensano alle visualizzazioni e al rap

Questi pensano alle visualizzazioni و آل رپ

Ditemi che sto sognando, voglio andare via da qua

Ditemi che sto sognando، voglio andare via da qua

Se vuoi parlare di qualcosa, parla di me

Se vuoi parlare di qualcosa ، parla di me

Con quella cricca di frustrati che gira con te

Con quella cricca di frustrati che gira con te

Parli di hip hop e contenuti, due coglioni

Parli di hip hop e contenuti، coglioni

Conti come il due di spade quando briscola è a bastoni

Conti come il due di spade quando briscola è a bastoni

[Leone]

[لئون]

Parli, canti, fai canzoni ma manchi di contenuto

پارلی ، کانتی ، فای کانزونی ma manchi di contenuto

Ci hai proprio rotto i coglioni come una rata del mutuo

CI hai proprio rotto i coglioni بیا una rata del mutuo

Derubiamo Berlusconi, ci fumiamo due cannoni

Derubiamo Berlusconi، ci fumiamo به دلیل توپ

Poi scopiamo queste oche nelle sue televisioni

Poi scopiamo queste oche nelle sue televi

Guardo in faccia la realtà

Guardo in faccia la realtà

E’ una vetta da scalare del Monte di Pietà

E ‘una vetta da scalare del Monte di Pietà

Siamo messi molto male

سیامو مسی molto مرد

Vorrei che la Sicilia diventasse una crociera

Vorrei che la Sicilia diventasse una crociera

Così andiamo via lontano a fare festa questa sera

Così andiamo از طریق لنتانو یک سریال questa festa query

Street Food, reali come il vero

خیابان غذا ، رئالی ایل ورو

Brutali come l’ero

Brutali بیا l’ero

Leggendari come il nome di Del Piero

Leggendari آمده ایل نوم دی دل پیرو

Signore fammi stare molto calmo

Signore fammi stare molto caloo

perché se tu non mi tieni vado in giro a fare danno
perché se tu non mi tieni vado in giro a fare danno

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است