خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی The Jellyfish Song Caroline Konstnar + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی The Jellyfish Song Caroline Konstnar + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی The Jellyfish Song Caroline Konstnar + ترجمه فارسی

 

متن آهنگ  Caroline Konstnar – The Jellyfish Song + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Caroline Konstnar – The Jellyfish Song

متن آهنگ خارجی Caroline Konstnar – The Jellyfish Song  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Caroline Konstnar – The Jellyfish Song  

They say jellyfish are

می گویند چتر دریایی هستند

Lazy

تنبل

But I don’t think their lives are that

اما فکر نمی کنم زندگی آنها اینگونه باشد

crazy

دیوانه

Soft bodied sea creatures,

موجودات دریایی با بدن نرم ،

Showing off their curvy features

ویژگی های منحنی آنها را نشان می دهد

They don’t seem to give a f*ck

به نظر نمی رسد که آنها f * ck بدهند

Swimming around, testing their luck

شنا کردن در اطراف ، آزمایش شانس آنها

I’d like to be a jellyfish,

من می خواهم یک چتر دریایی باشم ،

It’s a dream of mine

این یک رویای من است

My only wish

تنها آرزوی من

We’re all just animals

همه ما فقط حیوانات هستیم

Living meaningless lives with unachievable goals

زندگی بی معنا با اهداف غیرقابل تحقق

Why can’t we be like the jellyfish?

چرا نمی توانیم مثل چتر دریایی باشیم؟

Gelatinous creatures who don’t give a shit

موجودات ژلاتینی که فاسد نمی شوند

Veil bodied bitches,

عوضی بدن حجاب ،

They’ll leave you with

آنها شما را ترک خواهند کرد

stitches.

بخیه

I try to justify my life by convincing myself

سعی می کنم زندگی خود را با متقاعد کردن خودم توجیه کنم

of complex lies

دروغهای پیچیده

Why can’t I just be free

چرا نمی توانم فقط آزاد باشم

Like these fish made of jelly?

مثل این ماهی های ساخته شده از ژله؟

I’d like to be a jellyfish.

من می خواهم یک چتر دریایی باشم.

I’d like to be a jellyfish.

من می خواهم یک چتر دریایی باشم.

Why don’t you be a jellyfish

چرا شما یک چتر دریایی نیستید

with me?

با من؟

*”hummning”*
* “hummning” *

 

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است