خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Truth Marilia Adamaki + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Truth Marilia Adamaki + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Truth Marilia Adamaki + ترجمه فارسی

متن آهنگ  Marilia Adamaki – Truth + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Marilia Adamaki – Truth

متن آهنگ خارجی Marilia Adamaki – Truth  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Marilia Adamaki – Truth  

Let me tell you my truth

بگذارید حقیقت را برای شما تعریف کنم

about the way I’ve been treated

درباره روشی که من درمان شده ام

where I grew up and where I live

جایی که بزرگ شده ام و جایی که زندگی می کنم

same abuse,bullying,discrimination and hate

همان سوء استفاده ، زورگویی ، تبعیض و نفرت

It first started at school

این اولین بار در مدرسه آغاز شد

since I was really young

از آنجا که من واقعاً جوان بودم

I’ve been threatened,isolated,manipulated

من مورد تهدید ، منزوی ، دستکاری قرار گرفته ام

I never had rights I never had freedom

من هرگز حقوقی نداشتم و هرگز آزادی نداشتم

I wasn’t allowed to speak

من اجازه صحبت نکردم

because I was just their little victim

چون من فقط قربانی کوچک آنها بودم

You laugh when I cry

شما وقتی می گریه می خندید

I’ll laugh when you’ll die

من وقتی می میری می خندم

You’re making yourself look ridiculous

خودت را مسخره می کنی

trying to turn everyone against me

تلاش می کنم همه را در مقابل من قرار دهند

just because you envy me

فقط به خاطر من حسادت می کنی

can’t you see you are the joke

نمیتونی ببینی شوخی هستی

they’re all laughing at you

همه آنها به شما می خندند

and trust me even me

و حتی به من اعتماد کن

I’m laughing when you’re mean

من وقتی میخوام میخندم

it means jealousy

این به معنای حسادت است

All years people hated on me

همه سال مردم از من متنفر بودند

because they’ll never sing like me

زیرا آنها هرگز مانند من نخواهند خواند

they want my gift,they want everything I have

آنها هدیه من را می خواهند ، آنها هر آنچه را که دارم می خواهند

but it’s not for all,just for one

اما این برای همه نیست ، فقط برای یک

You all hate me for my ability to sing

همه شما از توانایی من برای خواندن متنفرم

and for writing my lyrics

و برای نوشتن اشعار من

and playing keyboards and violin

و نوشتن صفحه کلید و ویولن

What a pity you’ll never be like me

حیف که هرگز مثل من نیستی

don’t imitate and then hate

تقلید نکنید و بعد متنفر شوید

you pose with microphones and instruments

شما با میکروفن ها و سازها نمایش می دهید

but you’re not musicians,just fake

اما شما موسیقیدان نیستید ، فقط جعلی هستید

And you are the amateurs while we’re the professionals

و شما در حالی که ما حرفه ای هستیم ، آماتور هستید

we have many albums,songs and inspiration all the time

ما همیشه آلبوم ها ، آهنگ ها و الهام بخش زیادی داریم

when you only have your expensive lies

وقتی فقط دروغ های گران قیمت خود را

You laugh when I cry

شما وقتی می گریه می خندید

I’ll laugh when you’ll die

من وقتی می میری می خندم

You’re making yourself look ridiculous

خودت را مسخره می کنی

trying to turn everyone against me

تلاش می کنم همه را در مقابل من قرار دهند

just because you envy me

فقط به خاطر من حسادت می کنی

can’t you see you are the joke

نمیتونی ببینی شوخی هستی

they’re all laughing at you

همه آنها به شما می خندند

and trust me even me

و حتی به من اعتماد کن

I’m laughing when you’re mean

من وقتی میخوام میخندم

it means jealousy

این به معنای حسادت است

Have you notice

آیا متوجه شده اید

haters can never sing

متنفرها هرگز نمی توانند آواز بخوانند

they’re not good in anything

آنها در هر چیزی خوب نیستند

no talent,no brain,no gift

نه استعداد ، نه مغزی ، نه هدیه ای

they’re only able in hating

آنها فقط می توانند متنفر باشند

They actually know it themselves

آنها خودشان واقعاً آن را می شناسند

that’s why they hate..
به همین دلیل از آنها متنفر هستند ..

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است