خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Tusa KAROL G Nicki Minaj + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Tusa KAROL G  Nicki Minaj + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Tusa KAROL G Nicki Minaj + ترجمه فارسی

متن آهنگ  KAROL G Nicki Minaj – Tusa + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  KAROL G  Nicki Minaj – Tusa

متن آهنگ خارجی KAROL G Nicki Minaj – Tusa  

متن و ترجمه فارسی آهنگ KAROL G Nicki Minaj – Tusa  

Tusa Lyrics
متن ترسا

[Letra de “Tusa”]
[لترا د “طوسا”]

[Intro: Karol G & Nicki Minaj]
[معرفی: کارول G & Nicki Minaj]

¿Qué pasa contigo? Dímelo
cont Qué pasa Contigo؟ دملو

Rrr!
!

O-O-Ovy on the Drums! (Mmm)
O-O-Ovy روی طبل ها! (میلی متر)

Ya no tiene excusa (No, no)
یا نه تینا اکسوزا (نه ، نه)

Hoy salió con su amiga dizque pa’ matar la tusa (Ah; tusa)
Hoy salió con su amiga dizque pa ‘matar la tusa (آه ؛ طوسا)

Que porque un hombre le pagó mal (Ah)
Que porque un hombre le pagó mal (آه)

Está dura y abusa (Eh)
Está dura y abusa (Eh)

Se cansó de ser buena
Se cansó de ser buena

Ahora es ella quien los usa (Hmm-mm)
Ahora es ella quien los usa (Hmm-mm)

Que porque un hombre le pagó mal (Mal)
Que porque un hombre le pagó mal (Mal)

Ya no se le ve sentimental (-tal)
Ya no se le ve sentimentental (-tal)

Dice que por otro man no llora, no (Llora)
Dice que por otro man no llora، no (Llora)

[Coro: Karol G]
[کورو: کارول G]

Pero si le ponen la canción (Hmm)
Pero si le ponen la canción (Hmm)

Le da una depresión tonta
Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar
Llorando lo comienza a Llamar

Pero él la dejó en buzón (No)
Pero él la dejó en buzón (نه)

¿Será porque con otra está (Con otra está)
¿Será porque con otra está (Con otra está)

Fingiendo que a otra se puede amar?
Fingiendo que a otra se puede amar؟

[Verso 1: Nicki Minaj]
[Verso 1: Nicki Minaj]

Pero hice todo este llanto por nada
Pero hice todo este llanto por nada

Ahora soy una chica mala
Ahora soy una chica mala

And now you kickin’ and screamin’, a big toddler
و حالا شما بچه های بزرگ و بزرگ را لگد می زنید

Don’t try to get your friends to come holla, holla
سعی نکنید دوستانتان را وادار کنید که هالا بیایند

Ayo (Kyuh!), I used to lay low (Uh-huh)
آیو (کیو!) ، من قبلاً کم کم می خوابیدم

I wasn’t in the clubs, I was on my J.O (Oop!)
من در باشگاه ها نبودم ، من در J.O (اوپ!) بودم

Until I realized you a epic fail
تا اینکه متوجه شدم یک حماسه شکست خورده است

So don’t tell your guys that I’m still your bae, yo (Ah!)
بنابراین به بچه های خود نگویید که من هنوز تو هستم ، بله (آه!)

‘Cause it’s a new day, I’m in a new place (Uh-huh)
“چون روز جدیدی است ، من در مکان جدیدی هستم (اوه)

Gettin’ some new D, sittin’ on a new face (Okay)
چهره جدیدی را دریافت کنید “D ، sittin” (خوب)

‘Cause I know I’m the baddest bitch that you ever really met (Oop!)
“چون می دانم من بدترین بد است که شما واقعاً ملاقات کرده اید (اوه!)

You searchin’ for a badder bitch, and you ain’t met her yet (Oop!)
شما در جستجوی عوضی بدتر هستید ، اما هنوز او را ملاقات نکرده اید (اوه!)

Ayo! Tell ’em to back off, he wanna slack off
ایو! به عقب برگردید ، او می خواهد خاموش شود

Ain’t no more booty calls, you gotta jack off
دیگر تماس غنیمت ندارید ، باید خاموش شوید

It’s me and Karol G, we let them rats talk
این من و کارول جی هستیم ، به آنها اجازه می دهیم موش صحبتی کنند

Don’t run up on us, ’cause they lettin’ the MACs off (Rrr!)
به ما سر نزنید ، زیرا آنها اجازه نمی دهند MAC ها را خاموش کنند (Rrr!)

[Coro: Karol G]
[کورو: کارول G]

Pero si le ponen la canción (Hmm)
Pero si le ponen la canción (Hmm)

Le da una depresión tonta
Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar
Llorando lo comienza a Llamar

Pero él la dejó en buzón (No)
Pero él la dejó en buzón (نه)

¿Será porque con otra está (Con otra está)
¿Será porque con otra está (Con otra está)

Fingiendo que a otra se puede amar?
Fingiendo que a otra se puede amar؟

Eh, ah
آه ، آه

[Verso 2: Karol G]
[Verso 2: Karol G]

Un-un shot pa’ la pena profunda (Un shot, eh)
Un-un shot pa ‘la pena profunda (Un shot، eh)

Y seguimo’ gastando la funda (La funda)
Y seguimo ‘gastando la funda (La funda)

Otro shot pa’ la mente (Yeah-yeh)
Otro shot pa ‘la mente (بله)

Pa’ que el recuerdo no la atormente (Ah; oh)
Pa ‘que el recuerdo no la atormente (آه؛ اوه)

Ya no le copia nada (Na’)
Ya no le copia nada (Na ‘)

Su ex ya no vale nada (Nada)
سو ساب یا نه واله نادا (نادا)

Se va pa’ la disco y sólo quiere perrear (Perrear)
Se va pa ‘la disco y sólo quiere perrear (Perrear)

Pero se confunde cuando empieza a tomar (Tomar)
Pero se confunde cuando empieza a tomar (تامار)

[Pre-Coro: Karol G]
[پیش کورو: کارول G]

Ella se cura con rumba (Ah)
Ella se cura con rumba (آه)

Y el amor pa’ la tumba (Yeh)
Y el amor pa ‘la tumba (بله)

To’ los hombre’ le zumban (Le zumban)
به ‘los hombre’ le zumban (Le zumban)

[Coro: Karol G]
[کورو: کارول G]

Pero si le ponen la canción (Oh)
Pero si le ponen la canción (اوه)

Le da una depresión tonta (Tonta)
Le da una depresión tonta (Tonta)

Llorando lo comienza a llamar
Llorando lo comienza a Llamar

Pero él la dejó en buzón (Oh)
Pero él la dejó en buzón (اوه)

¿Será porque con otra está (Con otra está)
¿Será porque con otra está (Con otra está)

Fingiendo que a otra se puede amar?
Fingiendo que a otra se puede amar؟

[Outro: Karol G & Nicki Minaj]
[Outro: Karol G & Nicki Minaj]

Ey, Karol G (Ajá; Karol G)
ای ، کارول G (Ajá؛ Karol G)

Nicki Minaj (Ah, ajá), ey
نیکی میناج (آه ، آژا) ، چشم

“The Queen” with “The Queen” (Ajá, jajaja)
“ملکه” با “ملکه” (Ajá، jajaja)

O-O-Ovy on the Drums

O-O-Ovy روی طبل ها

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است