خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Want you Kruziano + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Want you Kruziano + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Want you Kruziano + ترجمه فارسی

متن آهنگ  Kruziano – Want you + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Kruziano – Want you

متن آهنگ خارجی Kruziano – Want you  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Kruziano – Want you  

Ella lo hace pa’ mi

Ella lo hace pa ‘mi

Ella lo hace

الا لو هه

Heeeeyyy

هییی

Heeeeyyy

هییی

Ella lo hace pa mi

Ella lo hace pa mi

Verse 1 (KRUZIANO)

آیه ۱ (کروزیانو)

Ella se mueve

الا سه مو

Y lentamente se atreve

Y lentamente se atreve

Deja que el corriente te lleve

Deja que el corriente te lleve

Ponte lo más sexy que tu tienes

Ponte lo m ques sexy tu tienes tienes

Prepárate pa lo que viene

Prepárate pa lo que viene

When she feel my love

وقتی او عشق من را حس کرد

Feeling on mi body my gyal wine up

احساس شراب من از بدن بر روی بدن من است

Love it when yo take it low then just climb up you got the kinda body that I-man love

آن را دوست دارم وقتی که پایین آن را پایین می آورید ، فقط در صعود به بدن شما نوع عشق که من مرد دوست دارم

Ella lo quiere lento (Wooh)

Ella lo quiere lento (وو)

Me gusta lo que siento (Wooh)

من gusta lo que siento (وو)

Y ahora que te tengo (Wooh)

Y ahora que te tengo (وو)

Muévelo desde adentro (Wooh)

Muévelo desde adentro (وو)

Heeeyyy

هییی

Holy body dale mami

بدن مقدس دیل مامی

Que me gusta

منو گستا کن

Cuando lo mueve de esa manera ella me asusta

Cuando lo mueve de esa manera ella me asusta

Rápido o lento no le importa ella se ajusta

Rápido o lento no le importa ella se ajusta

She ready whenever she see me ella me busca

او هر زمان که او مرا ببیند ، آماده است

Chorus

گروه کر

Muévelo y no digas nada

Muévelo y no digas nada

Cuerpo a cuerpo cara a cara

Cuerpo a cuerpo cara a cara

Me love the way she wine pon the dada

من عاشق راهی هستم که شراب او دادا را دوست داشت

Gyal yo make the rude boy wan yo

Gyal یو پسر بی ادب را یو می کند

Ella me hace (Want you ) 5x

الا من hace (می خواهم شما) ۵x

Verse 2 (PRESSURE BUSSPIPE)

آیه ۲ (شفاف سازی پرس)

Gyal wine up yo body ca’

Gyal شراب شما بدن ca ‘

You nuh’ scrawny

تو ناگهان

Di tight “something” weh you wear

“چیزی” را که می پوشید محکم کنید

It a draw me

من را جلب کرد

Have the hour glass figure

شکل شیشه ساعت را داشته باشید

You a pretty dolly

شما یک آدم زیبا

Make yo pretty señorito

شما را بسیار زیبا می کند

Do it for me

این کار را برای من انجام دهید

Gyal yo model heap ah man

مدل Gyal yo heap ah man

A must fi your hobby

باید سرگرمی شما را مشخص کند

After party we gone

بعد از مهمانی رفتیم

Straight to the lobby

مستقیم به لابی

Make sure you bring that friend deh’

اطمینان حاصل کنید که آن دوست ده را آورده اید

Fi mi chargie

فی شارژی

KRUZIANO lead the whole gyal army

KRUZIANO رهبری کل ارتش غول را هدایت می کند

Un cuerpo que merece estar en pintura

Un cuerpo que merece estar en pintura

Dale mamacita mueve cintura

دیل mamacita mueve cintura

Dem never know the Rasta man know fi baila

دم هیچ وقت مرد رستا را نمی شناسد

Gyal fresh to the core brand new designer

Gyal تازه به طراح جدید با برند اصلی

Yo prettiness a mad dem (Wooh)

زیبای یو دیوانه وار (وو)

Brand new Benz ah cause problems (Wooh)

بنز جدید با نام تجاری جدید باعث ایجاد مشکلات (Wooh)

No listen bad mind ah crab dem (Wooh)

بدون گوش بد آه خرچنگ دمن (وو)

Gyal just a judge you fi yo bag dem (Wooh)

Gyal فقط یک قاضی تو کیسه دمو (وو)

Chorus

گروه کر

Muévelo y no digas nada

Muévelo y no digas nada

Cuerpo a cuerpo cara a cara

Cuerpo a cuerpo cara a cara

Me love the way she wine pon the dada

من عاشق راهی هستم که شراب او دادا را دوست داشت

Gyal yo make the rude boy wan yo

Gyal یو پسر بی ادب را یو می کند

Ella me hace (Want you )

Ella me hace (تو را می خواهم)

Gyal yo make me want you

Gyal یو باعث شد که من تو را بخواهم

Ella me hace (Want you )

Ella me hace (تو را می خواهم)

Gyal you make me want you

Gyal شما را به شما می خواهم

Ella me hace (Want you )

Ella me hace (تو را می خواهم)

Gyal yo make me want you

Gyal یو باعث شد که من تو را بخواهم

Ella me hace!
الا من کلاه!

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است