خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Watermelon Sugar Harry Styles + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Watermelon Sugar Harry Styles + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Watermelon Sugar Harry Styles + ترجمه فارسی

متن آهنگ  Harry Styles – Watermelon Sugar + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Harry Styles – Watermelon Sugar

متن آهنگ خارجی Harry Styles – Watermelon Sugar  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Harry Styles – Watermelon Sugar  

Watermelon Sugar Lyrics
متن Watermelon Sugar شکر هندوانه

[Verse 1]
[آیه ۱]

Tastes like strawberries on a summer evenin’
مزه های توت فرنگی مانند یک شب تابستان

And it sounds just like a song
و درست مثل یک آهنگ به نظر می رسد

I want more berries and that summer feelin’
من توت های بیشتری می خواهم و آن احساس تابستان

It’s so wonderful and warm
بسیار شگفت انگیز و گرم است

[Pre-Chorus]
[قبل از کر]

Breathe me in, breathe me out
مرا نفس بکش ، نفس بکش بیرون

I don’t know if I could ever go without
من نمی دانم که آیا من می توانم هرگز بدون رفتن

I’m just thinking out loud
من فقط با صدای بلند فکر می کنم

I don’t know if I could ever go without
من نمی دانم که آیا من می توانم هرگز بدون رفتن

[Chorus]
[گروه کر]

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar
شکر هندوانه

[Verse 2]
[آیه ۲]

Strawberries on a summer evenin’
توت فرنگی در یک شب تابستان

Baby, you’re the end of June
عزیزم ، آخر ژوئن هستی

I want your belly and that summer feelin’
می خواهم شکم شما و آن احساس تابستان باشد “

Getting washed away in you
در حال شستن در شما

[Pre-Chorus]
[قبل از کر]

Breathe me in, breathe me out
مرا تنفس کن ، مرا نفس بکش

I don’t know if I could ever go without
من نمی دانم که آیا من می توانم هرگز بدون رفتن

[Chorus]
[گروه کر]

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

[Post-Chorus]
[پس از کر]

I just wanna taste it, I just wanna taste it
من فقط می خوام طعمش رو بدم ، می خوام طعمش رو بدم

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

[Bridge]
[پل]

Tastes like strawberries on a summer evenin’
مزه های توت فرنگی مانند یک شب تابستان

And it sounds just like a song
و درست مثل یک آهنگ به نظر می رسد

I want your belly and that summer feelin’
می خواهم شکم شما و آن احساس تابستان باشد “

I don’t know if I could ever go without
من نمی دانم که آیا من می توانم هرگز بدون رفتن

[Chorus]
[گروه کر]

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high (Sugar)
شکر هندوانه زیاد (شکر)

Watermelon sugar high (Sugar)
شکر هندوانه زیاد (شکر)

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

[Outro]
[Outro]

I just wanna taste it, I just wanna taste it (Woo)
من فقط می خوام طعمش رو بدم ، فقط می خوام طعمش رو بدم (وو)

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

I just wanna taste it, I just wanna taste it (Ooh)
من فقط می خوام طعمش رو بدم ، فقط می خوام طعمش رو بدم (اوه)

Watermelon sugar high
قند هندوانه زیاد است

Watermelon sugar

شکر هندوانه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است