خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Wekobiro Ihechi Achom + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Wekobiro Ihechi Achom + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Wekobiro Ihechi Achom + ترجمه فارسی

متن آهنگ  Ihechi Achom – Wekobiro + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Ihechi Achom – Wekobiro

متن آهنگ خارجی Ihechi Achom – Wekobiro  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Ihechi Achom – Wekobiro  

For what you’ve done for me (Oghene doh)

برای کاری که برای من انجام داده ای (اوگن دا)

See how you set me free (Oghene doh)

ببینید چطور من را آزاد کردی (اوگن دا)

You’ve turned my life around (Oghene doh)

شما زندگی من را چرخانده اید (اوگن دا)

You’ve turned my life around (Oghene doh)

شما زندگی من را چرخانده اید (اوگن دا)

That’s why I’m here to say (Wekobiro)

به همین دلیل من برای گفتن اینجا هستم (Wekobiro)

Wekobiro

وکوبیرو

Jesus you’re the owner of my life

عیسی تو مالک زندگی من هستی

Captain of my soul

کاپیتان روح من

I praise and worship you

شما را ستایش می کنم و می پرستم

The God of miracles

خدای معجزات

The Omnipotent one

قادر مطلق

I exalt your Holy name

من نام مقدس شما را تعالی می بخشم

Lord, forever you’re the same

پروردگار ، برای همیشه تو همان هستی

Oghene meh…

اوگنه من …

You are the lifter of my head

تو آسانسور سر منی

You never fail

شما هرگز شکست نخورید

because you’re not a man

چون تو مرد نیستی

You are my joy my source

تو شادی من منبع من

my omnipresent one

همه چیز من

I exalt your Holy name

من نام مقدس شما را تعالی می بخشم

Lord, forever you’re the same

پروردگار ، برای همیشه تو همان هستی

Chorus:

گروه کر:

My praise, my worship

ستایش من ، عبادت من

It’s from my heart, my praise

این از قلب من است ، ستایش من

That’s why I’m here to say Wekobiro

به همین دلیل من برای گفتن Wekobiro اینجا هستم

My heart, my praise

قلب من ، ستایش من

My worship

عبادت من

That’s why I’m here to say Wekobiro
به همین دلیل من برای گفتن Wekobiro اینجا هستم

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است