این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

متن آهنگ خارجی Clouds Text + ترجمه فارسی

۲۴ مهر ۱۳۹۸
68 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ  Text – Clouds + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ خارجی Clouds Text + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Text – Clouds  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Text – Clouds  

That i can strut that strut, that stuff, bangerz bangerz

که من می توانم آن قدم زدن ، آن مواد ، bangerz bangerz

I have a clue

من یک سرنخ دارم

And then you turned away

و بعد برگشتید

I’ve got a way

من راهی دارم

And saying things you need to say…

و گفتن چیزهایی که باید بگید …

And i’d be okay

و من خوب خواهم شد

I’m not a nashville party

من یک مهمانی نشویل نیستم

I have a day

یک روز دارم

Gotta let it take me with you

Gotta به من اجازه می دهد تا من را با خود ببرم

Yeah! here we go

آره اینجا می رویم

I seeem to make my wish come true

به نظر می رسد آرزوی من تحقق می یابد

Hey, i see you happy

سلام ، من شما را خوشحال می بینم

And i had like a movie

و من مثل یک فیلم دوست داشتم

Heart like the most

قلب مثل بیشتر

And iyaz on the other one’s u

و ایازاز طرف دیگر

All of the rainbow,

همه رنگین کمان ،

You release me like this from the start

شما از همین ابتدا مرا آزاد می کنید

That what we want

این چیزی است که ما می خواهیم

If you really love the role i play

اگر واقعاً عاشق نقشی هستید که بازی می کنم

In the morning dew

در شبنم صبح

Take those dreams and make some noise

آن آرزوها را بکنید و سر و صدایی بزنید

I have no doubt

من شک ندارم

I can’t be, can’t be with the show

من نمی توانم باشم ، نمی توانم با نمایش باشم

Cause i know that

چون می دانم که

I’ll have fun in this lust

من در این شهوت سرگرمی خواهم کرد

Life is what you’ve got

زندگی همان چیزی است که شما به دست آورده اید

When you turn me on my old blue jeans

وقتی مرا جین های آبی قدیمی ام را روشن می کنی

Tell me all day in the past

به من بگویید تمام روز گذشته

Cause all that i abused it

باعث شود که من از آن سوءاستفاده کنم

I wanna be a part,

من می خواهم بخشی باشم ،

Like, why the hell are you the boy, the boy, the boy, the boy, the boy

مثل ، چرا جهنم تو پسر ، پسر ، پسر ، پسر ، پسر ، پسر

I know in the clouds
من در ابرها می دانم


لینک کوتاه مطلب

https://text-music.ir/?p=1635

برچسب ها

مطالب مشابه