این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

متن آهنگ خارجی Glock Talk Lil Rainn + ترجمه فارسی

۲۴ مهر ۱۳۹۸
24 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ  Lil Rainn – Glock Talk + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ  Lil Rainn – Glock Talk + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ خارجی Lil Rainn – Glock Talk  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Lil Rainn – Glock Talk  

Doing the dash like I’m Jay

درست کردن من مثل من جی هستم

Hitting a lick by the bay

ضربه زدن به لیس توسط خلیج

F*ck what you say

F * ck آنچه می گویید

Nigga get hit with the Kay

نیگا با کی برخورد کرد

Hittas be robbing the bank

هیتاس در حال سرقت از بانک است

Running the ball like I’m Trey

توپ را مثل من طرحی اجرا می کنم

Really get out of my way

واقعاً از راه من خارج شوید

My niggas be driving the wraith

نیگهای من در حال رانندگی wraith هستند

They call me Lil Rainn

به من خطاب می کنند

These niggas be going insane

این نیگها دیوانه می شوند

They belong in a cage

آنها در قفس تعلق دارند

Hittas be shooting so brave

هیتاها خیلی شجاع هستند

Pulling up on yo block

با فشار دادن به یو بلوک

Bitches be f*cking with opps

عوضی f * cking با opps است

Niggas be running the clock

نیگاها ساعت را اجرا می کنند

Niggas be gunning them glocks

Niggas می تواند آنها را دستکش کند

Pull up we letting them talk

کنار بگذارید تا بگذاریم آنها صحبت کنند

Bitches be hitting the walk

بچه ها در حال پیاده روی هستند

Hitting the shot like I’m Curry

ضربه زدن به ضربه مانند من کاری است

Leaving the scene in a hurry

صحنه را با عجله ترک می کنیم

Smoking, my vision, it be blurry

سیگار کشیدن ، دید من ، مبهم است

Telling them niggas I’m worthy

من به آنها گفتم که نیگاس هستم

All of my niggas got cash

همه نیگهای من پول نقد گرفتند

All of my niggas be trap

همه نیگهای من به دام می افتند

We blowing on the map

ما در نقشه می وزیم

Why you so mad

چرا اینقدر دیوانه شدی

My hittas be gunning the straps

hittas من در حال گشودن تسمه ها هستند

Nigga get shot in the back

نیگا در پشت شلیک می شود

You act like a rat

شما مانند موش عمل می کنید

Nigga we hot on your tracks

نیگا ما در آهنگ های شما داغ هستیم

Hop in the back

هاپ در پشت

We smoking that gas

ما آن گاز را می کشیم

Busting a cap on your ass

کلاه کشیدن روی الاغ خود را

My hittas be blowing the Mac

آمارهای من در حال دمیدن مک است

Doing the dash like I’m Jay

درست کردن من مثل من جی هستم

Hitting a lick by the bay

ضربه زدن به لیس توسط خلیج

F*ck what you say

F * ck آنچه می گویید

Nigga get hit with the Kay

نیگا با کی برخورد کرد

Hittas be robbing the bank

هیتاس در حال سرقت از بانک است

Running the ball like I’m Trey

توپ را مثل من طرحی اجرا می کنم

Really get out of my way

واقعاً از راه من خارج شوید

My niggas be driving the wraith

نیگهای من در حال رانندگی wraith هستند

They call me Lil Rainn

به من خطاب می کنند

These niggas be going insane

این نیگها دیوانه می شوند

They belong in a cage

آنها در قفس تعلق دارند

Hittas be shooting so brave

هیتاها خیلی شجاع هستند

You act like a bitch

شما مانند یک عوضی عمل می کنید

You niggas ain’t talking about shit

شما نیگا نمی خواهید در مورد گول زدن صحبت کنید

I’m popping yo bitch

من عوضی یو رو می پرسم

We running your shit

ما گه های شما را اجرا می کنیم

We letting it bang in this bitch

ما اجازه می دهیم آن را در این عوضی بوزد

We repping gang in this shit

ما در این گهواره باند می گیریم

Don’t be lame in this bitch

در این عوضی لنگ نشو

We gunning the sticks

ما چوب می خوریم

F*ck with the drip

F * ck با قطره

My hittas got ice for the wrist

hittas من برای مچ دست یخ زد

We taking the risk

ما ریسک می کنیم

I’m f*cking your bitch

من فاحشه عوضی تو هستم

Yeah, she sucking my dick

بله ، او دیک من را مکیده است

You niggas get played like a flute

شما niggas مانند فلوت بازی می شوید

You niggas don’t know how to shoot

شما نیگها نمی دانید چگونه تیراندازی کنید

You act like a fool

شما مانند یک احمق عمل می کنید

My niggas be carrying them tools

نیگهای من ابزارهای حمل آنهاست

Breaking the rules

قانون شکنی

Follow the man, I’m the leader

من دنبال مرد ، من رهبر هستم

Shoot you on site when I see you

هنگامی که شما را می بینم ، شما را در سایت شلیک کنید

I am the reaper

من دروگر هستم

Smoking these niggas with the heater

سیگار کشیدن این نیگها را با بخاری

Smoking the gas, I’m finna get metered

من در حال سیگار کشیدن گاز هستم

Doing the dash like I’m Jay

درست کردن من مثل من جی هستم

Hitting a lick by the bay

ضربه زدن به لیس توسط خلیج

F*ck what you say

F * ck آنچه می گویید

Nigga get hit with the Kay

نیگا با کی برخورد کرد

Hittas be robbing the bank

هیتاس در حال سرقت از بانک است

Running the ball like I’m Trey

توپ را مثل من طرحی اجرا می کنم

Really get out of my way

واقعاً از راه من خارج شوید

My niggas be driving the wraith

نیگهای من در حال رانندگی wraith هستند

They belong in a cage

آنها در قفس تعلق دارند

Hittas be shooting so brave

هیتاها خیلی شجاع هستند

Doing the dash like I’m Jay

درست کردن من مثل من جی هستم

Hitting a lick by the bay

ضربه زدن به لیس توسط خلیج

F*ck what you say

F * ck آنچه می گویید

Nigga get hit with the Kay

نیگا با کی برخورد کرد

Hittas be robbing the bank

هیتاس در حال سرقت از بانک است

Running the ball like I’m Trey

توپ را مثل من طرحی اجرا می کنم

Really get out of my way

واقعاً از راه من خارج شوید

My niggas be driving the wraith

نیگهای من در حال رانندگی wraith هستند

They call me Lil Rainn

به من خطاب می کنند

These niggas be going insane

این نیگها دیوانه می شوند

They belong in a cage

آنها در قفس تعلق دارند

Hittas be shooting so brave
هیتاها خیلی شجاع هستند


لینک کوتاه مطلب

https://text-music.ir/?p=1640

برچسب ها

مطالب مشابه