خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ خارجی Million Words Shimfe + ترجمه فارسی
متن آهنگ خارجی Million Words Shimfe + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Million Words Shimfe + ترجمه فارسی

متن آهنگ  Shimfe – Million Words + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ خارجی Million Words Shimfe + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Shimfe – Million Words  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Shimfe – Million Words  

Your greatness oh God!

عظمت شما وای خدا!

there’s no one that can compare

هیچ کس نیست که بتواند مقایسه کند

a million words, thousand of words can’t describe how great you are Lord!!!

یک میلیون کلمه ، هزار کلمه نمی توانند توصیف کنند که چقدر خداوند بزرگ هستید !!!

a million words, thousand of words can’t describe how great you are Lord!!!

یک میلیون کلمه ، هزار کلمه نمی توانند توصیف کنند که چقدر خداوند بزرگ هستید !!!

(Chorus)

(گروه کر)

Thousands of words can’t describe

هزاران کلمه نمی توانند توصیف کنند

How great You are

شما چقدر عالی هستید

Millions of Words won’t do

میلیون ها کلمه انجام نمی دهند

Solo

انفرادی

A thousand name can’t explain,

هزار اسمی نمی توانند توضیح دهند ،

how great you are Lord

چقدر عالی هستی پروردگار

Million tongues can’t describe

میلیون زبان نمی توانند توصیف کنند

“awesome your power and mighty you are

“عالی و قدرتمند شما هستید

the heavens proclaim your greatness” x2

آسمانها عظمت شما را اعلام می کنند “x2

Oh Oh Oh

اوه اوه اوه

Res: Oh Oh Oh x6

پاسخ: اوه اوه x6

I can sing of your love forever

من می توانم از عشق تو برای همیشه آواز بخوانم

I will sing of your love forever …x2

من از عشق تو برای همیشه خواهم خواند … x2

(Chant)

(شعار)

(Chorus)

(گروه کر)

Thousands of words can’t describe

هزاران کلمه نمی توانند توصیف کنند

How great You are

شما چقدر عالی هستید

Millions of Words won’t do

میلیون ها کلمه انجام نمی دهند

Till Fade!!
تا محو شدن !!

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است