خانه » متن آهنگ خارجی » متن آهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You
متن آهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You

متن آهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You

متن آهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You

متن اهنگ خارجی متن آهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You همراه  با ترجمه فارسی و پخش موزیک

متن آهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You

برای گوش دادن  اهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You و خوندن  متن  اهن  میتونانید  از پلیر زیر استفاده کنید 

I’m just the pieces of the man I used to be

تنها تکه پاره هایی از کسی که بودم باقی مانده است
Too many bitter tears are raining down on me
اشکهای تلخ فراوانی بر من می بارند
I’m far away from home
من از خانه بسیار دورم
And I’ve been facing this alone For much too long
و برای مدتی طولانی با این (سختیها) به تنهایی روبرو شدم
I feel like no-one ever told the truth to me
حس می کنم هرگز کسی پیش از این حقیقت را به من نگفته بود
About growing up and what a struggle it would be
درباره ی بزرگ شدن و اینکه چه که سختی خواهد بود
In my tangled state of mind
در ذهن بهم ریخته ام

متن آهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You

I’ve been looking back to find Where I went wrong
بارها به این فکر کرده ام که کجا رو اشتباه رفته ام
Too much love will kill you
عشق بیش از حد تو را میکشد
If you can’t make up your mind
اگه نتوانی تصمیمت را بگیری
Torn between the lover And the love you leave behind
در حالیکه بین کسی که دوستش داری و عشقی که پشت سر گذاشته ای در هم میشکنی
You’re headed for disaster Cos you never read the signs
تو به سوی فاجعه می روی چون هرگزبه نشونه ها توجهی نکردی
Too much love will kill you-Every time
عشق بیش از حد تو را میکشد – هر بار

متن آهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You

I’m just the shadow of the man I used to be
تنها سایه ای از کسی که بودم باقی مانده است
And it seems like there’s no way out of this for me
و انگارهیچ راه فراری نیز وجود ندارد
I used to bring you sunshine
در گذشته من آفتاب را برایت به ارمغان می آوردم
Now all I ever do is bring you down
حال تنها کاری که از من بر می آید ، نابود کردن توست
How would it be if you were standing in my shoes
چه میشد اگر تو در جای من قرار میگرفتی (مرا درک میکردی)؟

متن آهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You

Can’t you see that it’s impossible to choose
آیا نمیبینی که انتخاب کردن غیر ممکن است ؟
No there’s no making sense of it
نه ، اینگونه ممکن نیست
Every way I go I’m bound to lose
از هرراهی که بروم شکست خواهم خورد
Too much love will kill you
عشق بیش از حد تو را میکشد
Just as sure as none at all
اصلا در این شک نکن
It’ll drain the power that’s in you
تمام نیروی تو را بیرون میکشد
Make you plead and scream and crawl
کاری میکند التماس کنی و فریاد بزنی و برزمین بیفتی
And the pain will make you crazy

متن آهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You

و درد تو را دیوانه خواهد کرد
You’re the victim of your crime
تو قربانی جرم خودت خواهی شد
It’ll make your life a lie
زندگی ات را به دروغی تبدیل می کند
Yes, too much love will kill you
بله، عشق بیش از حد تو را میکشد
And you won’t understand why
و تو هرگز نخواهی فهمید که چرا
You’d give your life; you’d sell your soul
زندگی ات را خواهی داد، روحت رو فروخت

But here it comes again
اما باز هم
Too much love will kill you
In the end…
عشق بیش از حد تو را میکشد
In the end
در آخر

متن آهنگ Queen – Too Much Love Will Kill You

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است