این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

متن آهنگ خارجی Your presence Femi peters + ترجمه فارسی

۲۴ مهر ۱۳۹۸
23 بازدید
بدون نظر

متن آهنگ  Femi peters – Your presence + ترجمه و لینک دانلود

متن آهنگ خارجی Your presence Femi peters + ترجمه فارسی

متن آهنگ خارجی Femi peters – Your presence  

متن و ترجمه فارسی آهنگ Femi peters – Your presence  

Your presence

حضور شما

Your grace found me,

لطف تو مرا پیدا کرد ،

When I was in trouble oh

وقتی که مشکل داشتم آه

Oh oh oh,

اوه اوه اوه،

Everyday am seeking for,

هر روز به دنبال آن هستم ،

Your presence all alone oh

حضور شما به تنهایی اوه

Oh oh oh,

اوه اوه اوه،

We cry Holly eee x3

گریه میکنیم هالی eee x3

We cry holly is you oh lord.

ما گریه می کنیم هالیوود است ، شما ای پروردگار.

Let your presences run down

بگذارید حضور شما تمام شود

Let the whole feel you,

بگذار همه شما را احساس کنند ،

Let the whole world knowing you…x2

بگذار همه دنیا شما را بشناسند … x2

Chorus

گروه کر

(So let there be)

(بنابراین اجازه دهید وجود داشته باشد)

Love…. In he’s presences,

عشق …. در حضور او ،

Joy… In he’s presences

شادی … در حضور او

So let there be)

بنابراین اجازه دهید وجود داشته باشد)

Worship…. in he’s presences

عبادت …. در حضور او

So let there be

بنابراین اجازه دهید وجود داشته باشد

Praise….. In he’s presences

ستایش ….. در حضور او

(Everyday, everyday, everyday)

(هر روز ، روزمره ، روزمره)

Love…. In he’s presences

عشق …. در حضور او

Joy….. In he’s presences

شادی ….. در حضور او است

Oh

اوه

Verse 2

آیه ۲

Let your presences come down,

بگذارید حضور شما پایین بیاید ،

Let it feel up our heart,

بگذار قلب ما احساس کند ،

we waiting for you,

ما منتظر شما هستیم ،

Come take your place,

بیا جای خودت را بگیر

Cause You alone deserved praise

زیرا شما به تنهایی مستحق ستایش هستید

You oh lord

ای وای پروردگار

(We sing)

(ما میخوانیم)

hol….ly x3

هول …. ly x3

Holly is you oh God.

هالی تو ای وای خدا.

Chorus

گروه کر

(So let there be)

(بنابراین اجازه دهید وجود داشته باشد)

Love…. In he’s presences,

عشق …. در حضور او ،

Joy… In he’s presences

شادی … در حضور او

So let there be

بنابراین اجازه دهید وجود داشته باشد

Worship…. in he’s presences

عبادت …. در حضور او

So let there be

بنابراین اجازه دهید وجود داشته باشد

Praise….. In he’s presences

ستایش ….. در حضور او

(Everyday, everyday, everyday)

(هر روز ، روزمره ، روزمره)

Love…. In he’s presences

عشق …. در حضور او

Joy….. In he’s presences

شادی ….. در حضور او است

Oh,

اوه

Bridge

پل

(We say)

(ما میگوییم)

Leader: Testimony x3

رهبر: شهادت x3

Testimony oh oh

شهادت اوه اوه

Say testimony

شهادت بگو

All: testimony

همه: شهادت

Testimony

شهادت

Testimony

شهادت

Testimony come my way }x3

شهادت راه من است} x3

Chorus mix with bridge

کر کر با پل مخلوط می شود

(So let there be)

(بنابراین اجازه دهید وجود داشته باشد)

Love…. In he’s presences,

عشق …. در حضور او ،

Joy… In he’s presences

شادی … در حضور او

So let there be

بنابراین اجازه دهید وجود داشته باشد

Worship…. in he’s presences

عبادت …. در حضور او

So let there be

بنابراین اجازه دهید وجود داشته باشد

Praise….. In he’s presences

ستایش ….. در حضور او

(Everyday, everyday, everyday)

(هر روز ، روزمره ، روزمره)

Love…. In he’s presences

عشق …. در حضور او

Joy….. In he’s presences

شادی ….. در حضور او است

Oh

اوه

Testimony

شهادت

Testimony

شهادت

Testimony

شهادت

Testimony come my way }x3

شهادت راه من است} x3

X3
X3


لینک کوتاه مطلب

https://text-music.ir/?p=1631

برچسب ها

مطالب مشابه